Wspólnie remontują drogi

Podczas minionej sesji Rady Miejskiej w Koluszkach radni podjęli pakiet uchwał związanych ze współpracą Gminy Koluszki z powiatem w zakresie modernizacji dróg.

Obydwa samorządy aby skuteczniej pozyskiwać środki zewnętrzne na dofinasowanie, łączą wzajemnie siły, udzielając sobie pomocy finansowej. Gmina Koluszki bardzo często modernizuje drogi należące do powiatu, z kolei powiat w ramach swoich możliwości wspiera finansowo przebudowę dróg gminnych.

W przyszłym roku rezultatem powyższej współpracy będzie przebudowa drogi powiatowej Wierzchy – Długie – Stefanów – Redzeń. Inwestycja będzie realizowana na długości 8 km. Co istotne, wzdłuż modernizowanego odcinka zostanie wybudowana ścieżka rowerowa, a odcinek od Katarzynowa do Redzenia zostanie poszerzony do 6,5 m. Koszt przebudowy szacuje się na 6 mln. Połowę nakładu finansowego gmina stara się pozyskać z budżetu państwa, resztę dofinansuje Gmina Koluszki.

Kolejny wspólny projekt to modernizacja drogi powiatowej Nr 2913E w Gałkowie Parceli. Wartość przedsięwzięcia to 181 tys. zł. Ponad 100 tys. powiat pozyska z budżetu Województwa Łódzkiego, resztę po połowie sfinansuje gmina oraz powiat. – Modernizacja drogi to ukłon powiatu w stronę naszej gminy, bowiem w tym roku powiat mógł zgłosić tylko jedną drogę do programu budowy dróg dojazdowych do pól, i wybrał właśnie drogę przechodzącą przez Gminę Koluszki – wyjaśnił w trakcie sesji Rady Miejskiej w Koluszkach Mateusz Karwowski, doradca burmistrza ds. infrastruktury.

Z kolei powiat odwdzięczył się dofinansowaniem na modernizację dróg gminnych po wschodniej stronie Koluszek, czyli ul. Odlewniczej, Pięknej, Żelaznej i Budowlanych. Inwestycje te planowane są do realizacji w przyszłym roku.

Inne dotychczasowe wspólne projekty realizowane przez gminę i powiat , to m.in. przebudowa drogi przez Zyguntów, ul. Zagajnikowej czyli tzw. „opalówki”, drogi przez Borową oraz ul. Przestrzennej w Gałkowie Parceli.

– Dzięki dobrej współpracy osiągamy określone efekty. Myślę, że do końca tej kadencji czyli do 2018 r., uda się zmodernizować większość dróg powiatowych na terenie Gminy Koluszki – stwierdził starosta Andrzej Opala.

Starosta poinformował również o planach realizacji jednego z ciekawszych projektów, które z wielką satysfakcją przyjmą kierowcy podróżujący do Łodzi przez Gałkówek. W latach 2017-2018 powiat zamierza wybudować ścieżkę rowerową na odcinku z Galkowa Małego do Justynowa.

image_pdfimage_print