Wkrótce ruszy przebudowa „opalówki”

Jeszcze w tym roku rozpoczną się pierwsze prace związane z całkowitą przebudową ul. Zagajnikowej w Różycy. Ostateczna decyzja została przypieczętowana uchwałą, przyjętą podczas czwartkowej sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Zgodnie z umową zawartą między starostą Andrzejem Opalą a burmistrzem Koluszek Waldemarem Chałatem, budowa drogi gminnej zostanie wsparta przez powiat łódzki wschodni dofinansowaniem w wysokości 1,5 mln zł. Kolejne 1,5 mln zł wyłoży Gmina Koluszki, a na pozostałe 3 mln zł nasza gmina będzie się starała pozyskać dofinansowanie z budżetu państwa.

 

Choć obecnie na ulicy nie widać żadnej pracującej koparki, prace przygotowawcze do modernizacji popularnej „opalówki”, trwają już od kilkunastu miesięcy. Gmina uzyskała już wszelkie niezbędne pozwolenia, oraz systematycznie wypłaca odszkodowania i przejmuje niezbędne tereny pod poszerzenie drogi. Wykup części działek odbywa się w drodze tzw. specustawy, czyli przejmowania z mocy prawa gruntów od prywatnych właścicieli na rzecz samorządu za odpowiednim odszkodowaniem. Z tego tytułu, do rąk mieszkańców naszej gminy trafiło już blisko 0,5 mln zł. Inwestycja miała szanse być zrealizowana już nieco wcześniej, ale plany zostały opóźnione przez gazownię, która w ul. Zagajnikowej do wykonania ma również swoją część prac.

 

Obecny harmonogram przewiduje, że do końca listopada w przetargu zostanie wybrany wykonawca, który najprawdopodobniej jeszcze w tym roku przystąpi do drobnych prac związanych z wycinką drzew i przesuwaniem ogrodzeń. Główne prace budowlane będą trwały przez cały 2016 r. Tak długi termin wykonania inwestycji związany jest z tym, że „opalówka” ulegnie kompleksowej przebudowie, a w zasadzie zostanie wybudowana od nowa.

 

Jezdnia na całej długości od ul. Piotrkowskiej w Różycy do ul. Głównej w Kaletniku zyska nową podbudowę, oraz zostanie poszerzona do 6 metrów. Na odcinku gęściej zabudowanym pojawią się obustronne chodniki. W końcowej części od strony Kaletnika chodnik będzie przebiegał po jednej stronie. Chodniki będą dwumetrowej szerokości i zostaną przystosowane również do ruchu rowerowego. Wzdłuż drogi pojawi się nowe oświetlenie uliczne i przystanki autobusowe. Wybudowana zostanie także kanalizacja sanitarna oraz stosowne odwodnienie drogi.

 

Łączenie sił między starostwem a gminą w celu sprawniejszego pozyskiwania środków zewnętrznych na dofinansowanie budowy dróg, jeszcze w tym roku zaowocuje kolejną „drogową” umową. 26 października podczas sesji Rady Miejskiej w Koluszkach, burmistrz w porozumieniu ze starostą, przedłoży radnym uchwałę w sprawie dofinansowania przez naszą gminę kwotą 3 mln zł, budowy i modernizacji następujących dróg powiatowych: ul. Przestrzennej, dokończenia remontu drogi przez Borową, oraz poszerzenia drogi w Gałkowie Parceli. Łączna wartość powyższych inwestycji to 6 mln zł. Podobnie jak w przypadku „opalówki”, Gmina Koluszki złoży wniosek o pozyskanie 3 mln zł dotacji z budżetu państwa, na sfinansowanie kosztów połowy inwestycji. Jeżeli środki uda się pozyskać terminowo, prace na wymienionych drogach rozpoczną się już w 2016 r. Efektem modernizacji dróg w tej części naszej gminy, będzie powstanie wygodnego skrótu z Brzezin do Rzgowa, ciągnącego się na ponad 10 km wzdłuż ulicy Przestrzennej i Długiej w Borowej.

image_pdfimage_print