Wiemy kto będzie odśnieżał gminę

Gmina Koluszki zakończyła postępowanie przetargowe na wyłonienie firm, które podejmą się zimowego utrzymanie dróg. W tym roku gmina miała zamiar przeprowadzić małą rewolucję w systemie odśnieżania.

Kierując się doświadczeniami z lat ubiegłych, władze miasta chciały odstąpić od tego, by gminę odśnieżała jedna firma. Gmina została zatem podzielone na 5 sektorów utrzymania: wschodnia i zachodnia strona Koluszek; Będzelin-Kaletnik-Żakowice-Przanowice; miejscowości po wschodniej stronie gminy; oraz Gałkówek-Borowa-Zielona Góra.

Każdy z sektorów objęty został oddzielnym pakietem przetargowym.

W opinii władz miasta powinno to nie tylko przyśpieszyć czas reakcji, ale i umożliwić wystartowanie małym podmiotom, które dysponując na przykład ciągnikiem dokupią pług i wezmą odpowiedzialność za utrzymanie danego odcinka. Niestety do przetargu przystąpiły tylko dwie firmy. Jedna z nich firma BUD-DROG złożyła najlepszą ofertę we wszystkich sektorach. A zatem podobnie jak w ubiegłym roku, w nadchodzącym sezonie to ta firma będzie odpowiedzialna za zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Koluszki. Jedynym sektorem, który został wyjęty spod utrzymania firmy BUD-DROG, będzie zachodnia strona Koluszek. Sektor ten gmina powierzyła Zakładowi Usług Komunalnych.

Jako ciekawostkę można dodać, że w tym roku gmina wyłączyła z odśnieżania część dróg wewnętrznych, przy których nikt nie mieszka (np. w Borowej). W celu wytypowania tego rodzaju nieruchomości, urzędnicy posłużyli się deklaracjami na odbiór śmieci. Ponieważ deklaracje są obowiązkowe, jej brak oznacza, że dana nieruchomość nie jest wykorzystywana pod cele mieszkaniowe. Dzięki temu rozwiązaniu z ubiegłorocznych 400 km dróg do odśnieżania, zrobiło się jedynie 280 km.

Dodajmy jednocześnie, że w dalszym ciągu pojazdy odśnieżające drogi będą objęte monitoringiem elektronicznym w postaci systemu GPS.

image_pdfimage_print