Weź udział w projekcie „Rodzina w działaniu”

Każdy z nas napotyka na swojej drodze życiowej różnego rodzaju wyzwania, których nie może w danej chwili przezwyciężyć. Trudności życia codziennego mają negatywny wpływ również na to co dzieje się w naszych rodzinach. W ostatnim czasie prawie wszystkie media nagłaśniały historię ojca, któremu sąd chciał odebrać szóstkę jego dzieci. Niestety również wiele rodzin z naszego otoczenia na co dzień zmaga się z licznymi problemami opiekuńczo – wychowawczymi.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach, wychodzi naprzeciw problem z którymi borykają się rodziny z terenu Gminy Koluszki poprzez wdrożenie projektu „Rodzina w działaniu”. – Nasze działania mają stanowić wsparcie w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych, oraz świadomego pełnienia roli rodzica. –  nadmienia Monika Bzowska koordynator projektu.

Pomocą zostanie objętych 10 rodzin, które otrzymają wielokierunkową pomoc. Projekt zakłada bowiem realizację wsparcia poprzez zarówno formy indywidualne, jak i grupowe.

Oprócz wiedzy pedagogicznej z zakresu różnorodnych metod wychowawczych, czy radzenia sobie w sytuacjach stresujących, podczas zajęć grupowych tzw. „Akademii Rodzica”,  uczestnicy będą mieli okazję pogłębić swoje wiadomości zarówno z zakresu zdrowego odżywiania, czy pierwszej pomocy przedmedycznej. Autorzy projektu zadbali także o to aby uczestnicy mogli poznać ciekawe formy spędzania czasu wolnego z  dzieckiem. Interesujące, że w programie ujęto także wyjazd do ZOO Safari w Borysewie. Będzie to świetna okazja do spędzenia miłych chwil w gronie rodziny.

– Walorem projektu jest niewątpliwie również  możliwość skorzystania z poradnictwa w zakresie gospodarowania budżetem domowym a więc jak dysponować nawet niewielkimi środkami, regulować opłaty a także jak oszczędzać – dodaje Pan Mateusz Hejchman. współautor projektu.

Rodziny, które wyrażą chęć uczestnictwa w projekcie będą mogły także bezpłatnie skorzystać z porad prawnych, a więc zasięgnąć opinii w zakresie zagadnień związanych ze sprawami rodzinnymi i opiekuńczymi, karnymi, podatkowymi, spadkowymi, dotyczącymi własności, a także w kwestii praw konsumenckich.

Dodatkowo każda rodzina otrzyma wsparcie w postaci asystenta, który będzie pomagał zarówno w planowaniu podstawowych czynności związanych z prowadzeniem domu jak i załatwieniu spraw urzędowych.

-Równorzędnie bo już w listopadzie rusza indywidualne poradnictwo psychologiczne. Oprócz zagadnień związanych z motywowaniem do działania, wprowadzania zmian, podjęta zostanie tematyka indywidualna w zależności od potrzeb rodziny – zapewnia pan Mateusz Hejchman.

W czasie kiedy rodzice uczestniczyć będą w zajęciach, dzieciom zapewniona zostanie opieka, świadczona przez wykwalifikowaną  kadrę.

Wszystkie formy pomocy realizowane będą na terenie Koluszek, tak aby nie narażać na niedogodności związane z koniecznością dojazdu. Ponadto dla uczestników zajęć grupowych przewidziany jest obiad, oraz serwis kawowy– zachęca do uczestnictwa   koordynator projektu, Monika Bzowska.

Problemy dotykają wszystkich. To nie wstyd prosić o pomoc, ale wstyd z niej nie skorzystać, zwłaszcza gdy chodzi o dobro naszych najbliższych,  dobro naszych dzieci. Rodziny, które chciałyby poprawić swoje relacje rodzinne, dowiedzieć się w jaki sposób przezwyciężyć problemy, skorzystać ze wsparcia,  prosimy o kontakt: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach, ul. Brzezińska 32, 95-040 Koluszki. Tel.: 44 714-58-52, 664-342-863

image_pdfimage_print