Warsztaty profilaktyczne w ZSP nr 2 w Koluszkach


23 marca 2016r. pełnoletni uczniowie ZSP nr 2 w Koluszkach, po raz kolejny, a pierwszy w tym roku, uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych pod nazwą „Spotkanie z Wiedzą”, które odbyły na mocy  podpisanej współpracy ze Społeczną Akademią Nauk z Bełchatowa w 2013 r.

        Zajęcia były podzielone na trzy etapy: wykład poprowadzony przez podkomisarza mgr Mariusza Cieślaka na temat „Prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu lub środków podobnie działających – konsekwencje prawne i społeczne , wspólne obejrzenie prezentacji multimedialnej oraz dyskusja grupowa.

         Podczas warsztatów młodzież poszerzyła swoją wiedzę w zakresie przepisów „Prawa o ruchu drogowym” dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami. Policjant, a jednocześnie wykładowca w SAN, pan Mariusz Cieślak, omówił skutki prawne i społeczne popełnienia przestępstwa w ruchu drogowym. Szczególną uwagę zwrócił uczniom naszej szkoły, wśród których jest wielu młodych kierowców, na konsekwencje prawne za popełniane przestępstwa w ruchu drogowym pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

         Po „Spotkaniu z Wiedzą ” młodzież  potrafiła wskazać różnicę pomiędzy wykroczeniem a przestępstwem drogowym, przedstawić rodzaje odpowiedzialności karnej grożącej za czyny zabronione, dokonać prawidłowej oceny zachowań o charakterze karalnym. Dużym walorem spotkania było podawanie przez prowadzącego konkretnych przykładów, dzięki którym łatwiej było przyswoić uczestnikom, skądinąd, trudne prawnicze przepisy i określić jakie skutki  społeczne popełnienia przestępstw  w ruchu drogowym  może wywołać w życiu sprawców jak i ich ofiar.

                                                                                                                                                                Pedagog Cichecka Sylwia