Warsztaty kreatywne dotyczące inwestycji dworcowej pn.Budowa dworca kolejowego Koluszki

Data: 12.09.2017 r
Godzina: 17.00.

Miejsce warsztatów: Urząd Miejski 11 Listopada 65 Koluszki

 Warsztaty kreatywne to pierwszy etap konsultacji społecznych, realizowany jeszcze przed przystąpieniem do prac projektowych. Podczas spotkania określone zostają jedynie ramy funkcjonalno-użytkowe inwestycji, a warsztaty prowadzone są w taki sposób, aby uczestnicy mogli swobodnie przedstawić swoje oczekiwania i uwagi. Na spotkania zapraszani są przedstawiciele lokalnych społeczności, organizacji pozarządowych, grupy interesariuszy oraz władze samorządowe. PKP S.A. będzie reprezentowana m.in. przez osoby bezpośrednio odpowiedzialne za projektowanie i realizację inwestycji.

Spotkania mają charakter otwarty i będą prowadzone w formie warsztatów kreatywnych wzorowanych na warsztatach urbanistycznych i facylitacyjnych.

Zapraszamy do udziału również mieszkańców Koluszek – pasażerów PKP

Z przyczyn organizacyjnych, uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w warsztatach licząc na Państwa zaangażowanie merytoryczne pod numerem telefonu (44) 725-67-09 do 11 września 2017 godz. 14.00 (ilość miejsc ograniczona, zgłoszenie chęci uczestnictwa nie gwarantuje możliwości udziału)

image_pdfimage_print