Walczyli o tytuł lingwisty 2017 roku


W dniu 29 marca w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom i finalistom  drugiej edycji Okręgowego Konkursu Języka Angielskiego i Niemieckiego dla Szkół Gimnazjalnych pod patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego – pana Andrzeja Opali, Burmistrza Koluszek – pana Waldemara Chałata oraz wydawnictwa Macmillan.

Celem konkursu było wspieranie uczniów szkół trzeciego etapu edukacyjnego          w rozwijaniu kompetencji językowych i zachęcanie do pogłębiania zainteresowań kulturą i realiami życia krajów angielskiego i niemieckiego obszaru językowego. Tym razem do zawodów przystąpiło blisko dwustu uczniów z sześciu szkół mieszczących się na terenie czterech powiatów. Organizatorzy postarali się, aby zadania konkursowe oparte były ściśle na wymaganiach nowej podstawy programowej przewidzianej dla gimnazjów.  Jak mówiły nauczycielki języka angielskiego – panie Joanna Ćmiel, Patrycja Krawczyk i Ewelina Wochna oraz nauczycielka niemieckiego – pani Joanna Wojtas dołożono  wszelkich starań,  żeby  uczestnicy konkursu czuli, że sukces  jest w zasięgu ich możliwości. Podobnie jak w zeszłym roku dostosowano wymagania  do poziomu A2 dla języka niemieckiego i poziomu  B1 dla języka angielskiego określone według europejskich standardów kompetencji językowych. Ponadto uczniowie musieli wykazać się znajomością kultury krajów niemieckiego
i angielskiego obszaru językowego. Konkurs składał się z dwóch etapów– pierwszy, pisemny, odbył się 8 grudnia 2016r. w macierzystych szkołach. W obu etapach część pisemną stanowił test sprawdzający znajomość gramatyki, słownictwa i umiejętność rozumienia tekstu pisanego oraz osiem pytań z elementów wiedzy o krajach niemiecko  i anglojęzycznych. Do drugiego etapu awansowali uczniowie plasujący się na trzech pierwszych miejscach w danej szkole – dwudziestu pięciu uczniów z angielskiego i czternastu  z niemieckiego. Następny etap odbył się 10 lutego tego roku w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach. Po teście pisemnym, którego formuła była taka sama jak w pierwszym etapie, do części ustnej zakwalifikowali się uczniowie z czterech pierwszych miejsc. Ponieważ, jak twierdzą organizatorki, uczestnicy konkursu reprezentowali bardzo wysoki i jednocześnie wyrównany poziom, więc do części ustnej zaproszonych zostało aż dziewięcioro uczniów z języka angielskiego i siedmioro z niemieckiego. Wszyscy opisywali wylosowane przez siebie obrazki oraz odpowiadali na dwa zadane przez nauczycielki pytania. Po zsumowaniu wyników z obu części – pisemnej i ustnej ogłoszone zostały ostateczne wyniki.

W tym miejscu organizatorzy pragną podziękować za pomoc pani Jolancie Kokocińskiej –nauczycielce języka niemieckiego i jednocześnie pomysłodawczyni konkursu,  która przebywając na urlopie zdrowotnym pomogła przy organizacji etapu drugiego.

Tak oto 29 marca w liceum odbyła się uroczystość wręczenia nagród wszystkim finalistom i laureatom konkursu.  Na uroczystość przybyli zaproszeni goście – pan starosta – Andrzej Opala, pan burmistrz-  Waldemar Chałat, pani przewodnicząca Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury oraz Spraw Młodzieży – pani Maria Markowska – Kurc, dyrektorzy, nauczyciele oraz oczywiście wyróżnieni uczniowie.

Zwycięzcą z języka angielskiego został uczeń gimnazjum w Wiśniowej Górze – Wojciech Kowalczyk. Na drugim miejscu uplasowali się ex aequo:  Marcin Kotynia    i Natasza Polasińska – oboje uczniowie gimnazjum w Brzezinach. Trzecie miejsce zajął Konrad Zylbersztajn– uczeń Gimnazjum nr 1 w Koluszkach.

Finalistami zaś zostali: Agata Nielepkowicz, Alicja Nowicka oraz Justyna Reszka – wszyscy z gimnazjum w Brzezinach, Patryk Kurc – uczeń Gimnazjum nr 1 w Koluszkach oraz Michał Skolimowski– uczeń gimnazjum w Rogowie.

Z języka niemieckiego w tym roku zwyciężczynią  została  Magdalena Ćmiel – uczennica  Gimnazjum nr 1 w Koluszkach. Drugie miejsce przypadło Konradowi Zylbersztajnowi – uczniowi również Gimnazjum nr 1 w Koluszkach. Trzecie zaś miejsce zajęła Klaudia Kuźmińska  – uczennica  z Wiśniowej Góry.

Finalistami z języka niemieckiego zostali: Weronika Staroń– uczennica  Gimnazjum nr 1 w Koluszkach, Wojciech Głowacki  – uczeń z Wiśniowej Góry, Krystian Kozieł  z gimnazjum w Brzezinach oraz Anita Włodarczyk – uczennica Gimnazjum nr 2 w Koluszkach.

Tytuł „Lingwisty roku” zdobył Konrad Zylbersztajn – uczeń  Gimnazjum nr 1 w Koluszkach.

Uroczystość uświetnił występ wokalny licealistki – Weroniki Koziarskiej.

Warto podkreślić, że konkurs ten nie mógłby się odbyć bez wsparcia sponsorów: pana starosty- Andrzeja Opali, pana burmistrza – Waldemara Chałata oraz wydawnictwa „ Macmillan”, którzy byli fundatorami nagród, za co organizatorzy serdecznie dziękują.  A było o co walczyć… Zdobywcy pierwszego miejsca otrzymali bardzo dobrej jakości przenośne głośniki, laureaci za drugie miejsce nagrodzeni zostali wysokiej klasy słuchawkami, zaś powerbanki przypadły uczniom, którzy zajęli trzecie miejsce. Ponadto wszyscy uczestnicy drugiego etapu otrzymali szereg przydatnych gadżetów oraz repetytoria wydawnictwa Macmillan. „Lingwista  roku” otrzymał ponadto zestaw książkowy: słownik kolokacji z języka angielskiego, słownik języka niemieckiego i książkę z płytami CD.

Organizatorzy konkursu serdecznie zapraszają gimnazjalistów do wzięcia udziału w trzeciej edycji konkursu w przyszłym roku.