Urząd przypomina o obowiązku podłączania się do kanalizacji sanitarnej

Mieszkańcy nieruchomości, do których doprowadzono sieć kanalizacji sanitarnej, otrzymują pisma urzędowe, informujące o obowiązku podłączania się do wykonanych wyprowadzeń sieci.  Przypomnijmy, że sieć kanalizacji sanitarnej wybudowano dzięki dofinansowaniu ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. A wytyczne do w/w programu nakładają na Gminę Koluszki obowiązek przyłączenia wszystkich budynków, do których wykonano wyprowadzenia sieci kanalizacyjnej. Powyższy obowiązek wynika również z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Do przesyłanych pism załączane są druki deklaracji, które należy wypełnić i odesłać na adres Urzędu Miejskiego w Koluszkach.

Dodajmy jednocześnie, że w przypadku, gdy właściciel nieruchomości, pomimo możliwości technicznych, nie przyłączy nieruchomości do istniejącej miejskiej sieci kanalizacyjnej, burmistrz Koluszek zobowiązany jest wydać decyzję administracyjną nakazującą wykonanie przyłącza. Decyzja ta podlega egzekucji, co może narazić właściciela nieruchomości na dodatkowe koszty.

Więcej informacji w powyższym temacie można uzyskać dzwoniąc do referatu inwestycji Urzędu Miejskiego w Koluszkach, tel. 44 725 67 42.

image_pdfimage_print