Ul. Północna w Gałkowie Małym


Zakończono budowę nawierzchni asfalt w ul. Północna w Gałkowie Małym. Długość nawierzchni – 470 m. Koszt: 113 tys. zł.