Tworzymy miejski monitoring jakości HD

Urząd Miejski w Koluszkach planuje gruntowną modernizację miejskiego monitoringu. Pieniądze na to zadanie zostaną wprowadzone do gminnego budżetu na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Koluszkach.

Projekt przewiduje stworzenie nowej serwerowni, która diametralnie poprawi jakość wyświetlanego obrazu, oraz wymianę obecnie istniejącego systemu kamer. Z kluczowych miejsc znikną zupełnie kamery oparte o system radiowy. Niestety ze względu na wysokość budynków oraz gęstą sieć domowych sieci wi-fi, które skutecznie zakłócają sygnał, przesył radiowy nie sprawdził się zupełnie w naszym mieście. Kamery te nie zostaną jednak zupełnie wycofane z użycia, a jedynie przesunięte w miejsca, gdzie jakość obrazu nie odgrywa kluczowej roli, a spełnia jedynie zadania czysto informacyjne.

Nowe instalowane kamery, podpięte pod system kablowy, będą przekazywać obraz już wyłącznie w jakości HD. Mają być również wyposażone w inteligentne czujniki ruchu, dzięki którym kamery samodzielnie podążają za poruszającymi się obiektami. Tego rodzaju rozwiązania wykorzystywane są m.in. na ul. Piotrkowskiej w Łodzi. Obecnie istniejący system ma zostać również znacznie rozbudowany.

– Zasięg rozmieszczania nowych kamer podyktują możliwości techniczne, związane głównie z koniecznością ciągnięcia kabli. Myślimy o tym, by wykorzystać istniejący system światłowodów. Jeżeli uda się pod nie podpiąć, praktycznie znikną jakiekolwiek ograniczenia pod względem odległości. Przyszłościowo światłowody otworzyłyby także możliwość monitorowania obszarów wiejskich. By wytypować miejsca najbardziej uzasadnione z punktu widzenia bezpieczeństwa, zamierzamy przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami. Swoimi uwagami podzielili się już funkcjonariusze policji – informuje Mateusz Karwowski, doradca burmistrza ds. inwestycji.

W myśl projektu, rozbudowany monitoring ma objąć również główne drogi wjazdowe do Koluszek. To rozwiązanie ma na celu skuteczniejsze namierzanie pojazdów w przypadku np. rozbojów czy kradzieży samochodów.

Władze miasta czynią również starania o to, by ekran z podglądem z kamer został dodatkowo zainstalowany w dyżurce Komendy policji. Będzie to jednak wymagało zgody Komendy wojewódzkiej. Obecnie obrazem z monitoringu dysponują jedynie pracownicy Biura Inżyniera Gminy.

Choć wielu mieszkańców życzyłoby sobie udostępnienia widoku z kamer w internecie, tego rodzaju rozwiązanie nie będzie brane pod uwagę. Po pierwsze na przeszkodzie stoją przepisy związane z ochroną wizerunku. Po drugie, upubliczniony obraz z kamer zdradzałby przestępcom szczegóły nagrania. Jedyny obraz który ma zostać „wrzucony” do internetu, ma uwieczniać panoramę miasta, i będzie pochodził z kamery zamieszczonej na szczycie nowego wiaduktu.

Na rozbudowę i modernizację systemu monitoringu miejskiego, wstępnie władze miasta zabezpieczają w budżecie gminy ok. 1 mln zł. Tej wielkości kwota pozwoli na rozmieszczenie ok. 40 kamer i przebudowę serwerowni. Jeżeli uda się do rozbudowy sieci wykorzystać sieć światłowodową, cena inwestycji może spaść nawet o połowę. Projekt ma zostać w 85 proc. sfinansowany ze środków unijnych.

image_pdfimage_print