Tworzą dokumentację projektową dla dróg osiedlowych


W tym roku zostanie wykonana dokumentacja projektowa na przebudowę dróg na trzech dużych koluszkowskich osiedlach: os. Łódzkim I, Łódzkim II i Czarneckiego. Jeśli chodzi o os. Łódzkie I, w grę wchodzi aktualizacja dokumentacji, która powstała już kilka lat temu. Nowa dokumentacja pozwoli na uruchomienie partnerstwa publiczno-prywatnego, w ramach którego mają zostać przebudowane ulice. Mieszkańcy powyższych osiedli w najbliższym czasie mogą spodziewać się zaproszeń na spotkanie z projektantem w celu uzgodnienia zagadnień budowlanych, np. przy budowie wjazdów.