Te atrakcje mają powstać w Lisowicach


Znamy już wstępny projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego wokół zalewu w Lisowicach. Nad zbiornikiem powstanie chronione przez ratowników kąpielisko z piaszczystą plażą o powierzchni ok. 7 tys. m2. Plaża zostanie wyposażona w pełne zaplecze niezbędne do kąpieli, a więc przebieralnie, prysznice, toalety oraz wierzę strażniczą dla ratownika. W celu uatrakcyjnienia wodnej zabawy kąpielisko zostanie wzbogacone o spiralną zjeżdżalnię z niecką basenową. Najbardziej efektownym elementem wodnego wypoczynku ma być tor wakeboardowy. Dla niewtajemniczonych wyjaśnijmy, że wakeboarding polega na płynięciu po powierzchni wody na desce, trzymając się liny ciągnionej przez łódź lub za pomocą wyciągu. Tor będzie miał długość ok. 300 metrów i wyposażony zostanie w różnego rodzaju konstrukcje pływające, umożliwiające skoki czy przejażdżki w różnych pozycjach. Uzupełnieniem toru będzie pomost pływający na przystani oraz budynek gospodarczy na brzegu. Zakupione zostaną również 4 kajaki dwuosobowe oraz 4 rowery wodne. Nad bezpieczeństwem pływających będzie czuwał ratownik wyposażony w skuter wodny.

Aktywnie wypoczywać będzie można również na lądzie. W pobliżu zalewu usytuowane zostaną dwa boiska do plażowej piłki siatkowej, siłownia zewnętrzna oraz dwa parki linowe. Pierwszy z nich o długości ok. 70 metrów przeznaczony będzie dla dzieci. Drugi, składający się z 40-50 atrakcji, będzie wymagał asekuracji i obecności instruktora.

Za obsługę wypoczywających odpowiedzialny będzie budynek restauracyjny w kształcie kopuły o średnicy 12 m. Przewiduje się prowadzenie w nim małej gastronomii, kawiarni, snack barów czy pijalni soków. Obecny będzie również plac zabaw oraz miejsce na ognisko z wiatami i ławami. Do obsługi wymienionych urządzeń i atrakcji, gmina będzie szukać prywatnych operatorów.

Z kolei wokół zalewu poprowadzone zostaną ciągi pieszo-rowerowe (oświetlane lampami na energię słoneczną), a w miejscach gdzie jest to niemożliwe powstaną drewniane kładki na palach ciągnące się wzdłuż brzegów. Przy szlakach rozmieszczone zostaną ławki i kosze. Wykarczowane zostaną dzikie zarośla. Poszerzeniu do 2,5 m ulegnie również istniejąca już kładka piesza przez Mrogę. Zagospodarowane zostaną także piękne widoki. Na wschodnim brzegu akwenu ma powstać drewniana platforma z widokiem na ruiny starej kaplicy.

Całość terenu ma być objęta monitoringiem oraz bezprzewodowym internetem.

Władze miasta świadome są również trudności jakie może nastręczyć przystosowanie zalewu do kąpieli. Na powyższy problem zwracali m.in. uwagę wędkarze. Ich zdaniem woda w zbiorniku jest notorycznie zasilana nieczystościami spuszczanymi ze stawów rybnych. Niekiedy pojawiają się również plamy po paliwach. By przeciwdziałać powyższym zjawiskom, projekt zagospodarowania Lisowi będzie podciągnięty pod elementy ochrony przyrody, związane z monitorowaniem stanu wód, badaniem legalności spuszczania wód do rzeki Mrogi, oraz koniecznością montowania piaskowników i filtrów. Przed uruchomieniem zalewu, jego dno zostanie wyczyszczone, a woda wymieniona.

Lisowice mają również zostać w naturalny sposób zespolone z Koluszkami stałym wyznaczonym ciągiem rowerowym. Główna ścieżka rowerowa będzie prowadzić ul. Brzezińską i ul. Naftową oraz dalej przez Erazmów do samego mostku na Lisowicach. Projekt przewiduje także przebudowę i utwardzenie nawierzchnią bitumiczną dróg dojazdowych od strony Koluszek, oraz budowę 4 parkingów przy zalewie.

Szacowany koszt przedsięwzięcia to ok. 8 mln zł, na które gmina będzie starała się pozyskać 85-procentowe dofinansowanie. Od otrzymania dofinansowania będzie w ogóle uzależniona realizacja projektu. Dodatkowo powiat łódzki wschodni planuje wykonać rewitalizację zabytkowego parku w Lisowicach. Jeżeli w tym roku otrzymamy dofinansowanie, rok 2018 ma być pierwszym pełnym sezonem obsługiwanym turystycznie przez zalew w Lisowicach.