Tak świętowaliśmy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja


W ubiegły wtorek Gmina Koluszki uroczyście uczciła święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obchody rozpoczęła msza święta w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Pomimo obfitych opadów deszczu, po nabożeństwie nastąpił przemarsz pod pomnik Orła Białego, pod którym kwiaty złożyli przedstawiciele władz miasta, powiatu, służb mundurowych, sołectw, szkół, partii politycznych, stowarzyszeń, oraz mieszkańców.  Jak co roku obchody uświetniła obecność kompanii reprezentacyjnej 25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Maz. Dzięki żołnierzom nad miastem zabrzmiała głośna salwa honorowa. W imieniu władz samorządowych , głos zabrał burmistrz Koluszek Waldemar Chałat. Podobnie jak w homilii wygłoszonej podczas mszy przez ks. Grzegorza Świtalskiego proboszcza parafii pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w swoim przemówieniu okolicznościowym nawiązał do 1050 rocznicy Chrztu Polski. W ten sposób zaakcentowano włączenie naszego kraju w krąg kultury chrześcijańskiej i cywilizacji zachodniej.