Szkoła z policją, robotami i telekomunikacją – Dni Drzwi Otwartych w ZSP nr 2

W dniach 31 marca i 1 kwietnia gimnazjaliści m. in. z Koluszek, Brzezin, Gałkowa Dużego, Jeżowa, Rogowa, Przecławia tłumnie (270 osób) odwiedzili Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 podczas  Dni Drzwi Otwartych. Uczniowie klas trzecich gimnazjum obejrzeli sale lekcyjne, zapoznali się z działalnością kół zainteresowań m.in. Szkolnej Grupy Medialnej TRAPEZ, Szkolnej Agencji Fotograficznej OBIEKTYWNIe, koła szkolnego wolontariatu „Volontarius”, a chętni spróbowali też swych sił na strzelnicy szkolnej. Dużą popularnością cieszyła się prezentacja klasy policyjno-prawnej, podczas której można było zobaczyć z bliska różną  broń oraz pełne policyjne umundurowanie. Młodzież z ciekawością oglądała także roboty skonstruowane przez uczniów technikum mechatronicznego oraz wyposażenie pracowni telekomunikacyjnej w klasie technikum teleinformatycznego.

 Szkoła współpracuje z zakładami pracy działającymi w ramach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. takimi jak „SuperDrob” S. A., Centrum Logistyczne LogiQ oraz innymi firmami: „Indel” Sp. z o. o., , Przedsiębiorstwo „Agat” S.A., Onninen. Podczas Dni Drzwi Otwartych swe stoiska prezentowały  firmy „SuperDrob” i „Agat”, których  przedstawiciele  mówili o odbywaniu praktyk uczniowskich, staży w ich przedsiębiorstwach, a także podjęciu pracy po zakończeniu nauki na kierunkach technicznych naszej szkoły. Obecni byli także pracownicy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Łodzi, którzy pomagali gimnazjalistom w preorientacji zawodowej, a także prezentowali różne formy kształcenia i pracy. Zapoznać się również można było z ofertą wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, z którym ZSP nr 2 aktywnie współpracuje.

            W ofercie edukacyjnej szkoły na rok szkolny 2016/2017 znajdują się technikum i liceum ogólnokształcące.

            W technikum młodzież ma do wyboru trzy kierunki kształcenia: technik logistyk, technik mechatronik i technik teleinformatyk.  Nauka w zawodzie technik logistyk obejmuje następujące bloki: logistyka (ekonomia logistyki i systemy logistyczne), podstawy transportu i spedycji, zarządzanie zapasami i magazynem, prawo, gospodarka elektroniczna, dwa języki obce dla logistyków. Absolwent w zawodzie technik logistyk może podjąć pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, usługowych, dystrybucyjnych, transportowo-spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego. Będzie też przygotowany do uzyskania certyfikatu Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków w Polsce, co umożliwi mu nie tylko pewne wejście na rynek pracy, ale daje gwarancję uzyskania korzystnego zatrudnienia w każdej firmie niezależnie od jej profilu, wielkości, formy własności, miejsca i kraju.

Na kierunku technik mechatronik uczniowie poznają zagadnienia z dziedziny projektowania, sterowania i obsługi procesów technicznych. Na poziomie rozszerzonym nauczane są matematyka i informatyka. Mechatronika zawiera w sobie wiele dziedzin: budowę maszyn (urządzenia zautomatyzowane, sprzęt medyczny), techniki produkcji (roboty produkcyjne, obrabiarki numeryczne, systemy kontroli i monitoringu procesów produkcyjnych, sieci komputerowe), techniki samochodowej (systemy ABS, ASR, poduszki powietrzne, układ wtryskowy i zapłonowy). Kończąc kierunek mechatronika można pracować jako: inżynier automatyk (utrzymanie ruchu taśm produkcyjnych), technolog, serwisant urządzeń i systemów mechatronicznych,  projektant systemów i urządzeń.

             Technik teleinformatyk jest  obecnie jednym z najbardziej cenionych i poszukiwanych zawodów na runku pracy. Teleinformatycy to najlepsi specjaliści z dziedziny informatyki i telekomunikacji. Ich kwalifikacje zawodowe to m.in.: uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich, projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, montaż i eksploatacja sieci rozległych. Absolwent tego kierunku może kontynuować edukację na każdej uczelni lub podjąć pracę w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej we wszystkich zakładach, bankach, urzędach stosujących systemy informatyczne w serwisach komputerowych. Zdobyta wiedza ułatwia  założyć własną firmę.

W liceum ogólnokształcącym uczniowie mają do wyboru naukę w trzech klasach: policyjno-prawnej, psychologiczno-socjalnej i bankowości elektronicznej. Pierwsza z nich  przygotowuje kandydatów m.in. na przyszłych policjantów. W ramach nauki odbywają się zajęcia praktyczne na terenie Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach i Sądu Rejonowego w Brzezinach, zajęcia z prokuratorem, udział młodzieży w patrolach policyjnych (uczniowie są umundurowani), wyjazdy do wyższych szkół policyjnych. Prowadzone jest szkolenie strzeleckie w ramach powstałego Kółka Strzeleckiego, a w ramach wf – zajęcia ze sztuk walki. Kształcenie policyjne obejmuje: wstęp do prawoznawstwa, elementy działań prewencyjnych oraz wybrane zagadnienia z zakresu kryminalistyki. Klasy liceum zostały objęte patronatem Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach.

Uczniowie klasy psychologiczno-socjalnej poznają podstawy psychologii i socjologii, rozwijają też własne umiejętności interpersonalne. W toku nauki poznają pojęcia z zakresu psychologii stresu, pracy socjalnej, podstawy pedagogiki, psychologii zdrowia. Aktywnie mogą włączyć się w prace wolontariatu, który współpracuje m.in. z SOSW w Koluszkach. Absolwenci mogą kontynuować naukę na kierunkach uniwersyteckich (psychologia, pedagogika, praca socjalna itp.) lub policealnych (pracownik socjalny, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun dziecięcy (są to zawody przyszłościowe: zatrudnienie w nich rośnie w całej Unii Europejskiej).

W klasie bankowości elektronicznej uczniowie będą mogli poznać zasady funkcjonowania banków i rynków finansowych, podstawy prawne działalności bankowej, a także podstawy zarządzania i obsługi usług oferowanych przez banki umożliwiających kierowanie własnymi rachunkami za pośrednictwem urządzeń elektronicznych, takich jak komputer, bankomat, łącza telekomunikacyjne. Absolwenci mogą kontynuować naukę na kierunkach uniwersyteckich – bankowość, finanse i rachunkowość.

Więcej informacji na temat szkoły można  uzyskać na stronie internetowej: www.zsp2.info , www.facebook.com/zsp2koluszki lub pod numerem telefonu: 44 714 07 34 .

image_pdfimage_print