Stowarzyszenie Historia Koluszek wzbogaca się o kolejne pamiątki dla przyszłego Muzeum Koluszek

W dniu 4 października 2016 roku burmistrz Koluszek podjął decyzję o powołaniu Komitetu ds. powstania Muzeum Koluszek, o czym pisaliśmy w 40 numerze ubiegłorocznego wydania TwK. W związku z tym Stowarzyszenie „Historia Koluszek” wznowiło prośbę o przekazywanie Archiwalnych zdjęć i dokumentów lub ich fotokopii, a także przedmiotów o historycznej wartości dla przyszłej placówki muzealnej, która swoją siedzibę będzie mieć w „Węzełku”, budynku znajdującym się przy ul. 3 Maja, naprzeciwko dworca kolejowego.

Portal www.historiakoluszek.pl pełniący funkcję internetowego muzeum naszego miasta, już od samego początku swego istnienia, czyli od sierpnia 2012 roku, publikuje pamiątkowe zdjęcia i dokumenty z dawnych lat, związanych tematycznie z Koluszkami, które dla muzeum przekazali mieszkańcy naszej gminy. Nazwiska darczyńców widnieją przy publikowanych zdjęciach. Archiwalia są już na tyle liczne, że trzeba je było poszeregować chronologicznie. Wchodząc na stronę „Historii Koluszek”, możemy zapoznać się ze starymi fotografiami lub dokumentami z okresu przed rokiem 1914, z lat 20-lecia międzywojennego, z czasów okupacji a także z lat powojennych. Na www.historiakoluszek.pl znajdują się ponadto filmy dokumentalne o Koluszkach, do których obejrzenia gorąco zachęcamy.

 Od samego początku istnienia muzeum internetowego, członkowie stowarzyszenia o tej samej nazwie i jednocześnie budowniczy muzeum stacjonarnego, przyjmowali od mieszkańców ważne materiały, publikacje i zdjęcia lub ich fotokopie z dawnych lat.  W okresie minionych 2 lat opublikowali dwa tomy książki pt. „Koluszki w dawnej prasie”, w których znalazły się informacje prasowe na temat naszego miasta, pochodzące nawet z końca XIX wieku. Ten zdawało by się „suchy”, dziennikarski zapis odtwarza życie ludzi, naszych przodków, którzy tu niegdyś żyli, pracowali, zakładali swoje rodziny, walczyli Polskę i za nią ginęli.

Także nasza gazeta od wielu już lat zajmuje się tematyką historyczną. Na łamach „Tygodnia w Koluszkach” można było zapoznać się z  lokalną historią dotyczącą czasów okupacji hitlerowskiej, śledziliśmy dzieje okolicznej ludności niemieckiej, zamieszkującej głównie wioski obecnej Gminy Koluszki, dużo miejsca poświęciliśmy społeczności żydowskiej, która w momencie wybuchu wojny liczyła 30% mieszkańców Koluszek. Udało nam się nawiązać kontakt z potomkami ocalałych z holokaustu koluszkowskich Żydów, którzy przekazali nam fotokopie zdjęć swoich przodków wykonanych przed wojną i na terenie getta w Koluszkach. Powstały cztery duże teksty o Stanisławie Sitku, znanym starszemu pokoleniu mieszkańcu Koluszek, który w latach 50 i 60 był przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej( odpowiednik dzisiejszej funkcji burmistrza i przewodniczącego Rady Miejskiej). Podczas okupacji hitlerowskiej, będąc pracownikiem koluszkowskiego Magistratu, potajemnie uratował wielu więźniów koluszkowskiego getta a także Polaków, którym groziła wywózka w głąb Rzeszy lub do obozów zagłady. W archiwalnych wydaniach  TwK sprzed kilku lat można też przeczytać o losach zastępcy komendanta miejscowej Policji, Adama Kosińskiego, zamordowanego w Związku Radzieckim, znajdującego się na tzw. „Liście Katyńskiej”, czy obszerny, składający się z 3 części  wywiad z Panem Zbigniewem Wiśniewskim o czasach II wojny światowej w Koluszkach. Wywiadów o czasach wojny i walkach armii podziemnej działającej w naszych okolicach dopełniła  5 odcinkowa rozmowa o latach okupacji z Panem Mirosławem Chwiałkowskim. Bardzo dużo miejsca nasz tygodnik poświęcił historii rozwoju kolei na naszych ziemiach, przeprowadzając wywiady z kolejarzami lub relacjonując rocznicowe obchody związane ze 170-leciem Kolei warszawsko-wiedeńskiej. Wszystkie historyczne artykuły i wywiady TwK zostały następnie opublikowane na stronie www.historiakoluszek.pl.

Niedawno jeden z mieszkańców spotkał się z dziennikarzem TwK. Pan Ryszard Bartnicki, emerytowany pracownik drużyn konduktorskich na PKP, przez nasze pośrednictwo przekazał dla przyszłego Muzeum Koluszek wiele oryginalnych zdjęć a także mnóstwo fotokopii.

W ostatnim czasie, bezpośrednio do stowarzyszenia, dla przyszłego Muzeum Koluszek  z rąk darczyńców trafiły następujące eksponaty: fotografia włoskiego oficera wykonana na dworcu w Koluszkach; fotografia kolejarzy wykonana przed budynkami kolejowymi w Koluszkach w 1916 roku;  dokumenty, mapy i plany z okresu II wojny światowej udostępnione przez Muzeum Regionalnego w Brzezinach; 2 fotografie od pani Elżbiety Śliwkiewicz, tj. zdjęcie komunijne z lat 30 oraz święto 10- lecia odzyskania niepodległości – kolejarze i pracownicy stacji Koluszki na parowozie.

 – Ważnym elementem jest zbiór bezcennych dla lokalnej historii dokumentów przekazanych przez panią Zofię Kladzińską. Najnowszą perełką wśród zbiorów jest także oryginalny płaszcz kolejowy I gatunku z 1931 roku. Przekazano nam także 3 czapki kolejowe z lat 60, 80 oraz 90. Otrzymaliśmy również zestawy dokumentów i wspomnień, które przekazali  Panowie Franciszek Psyk oraz Pan Stanisław Olesik. Dodajmy, że Pan Mirosław Chwiałkowski ofiarował nam dwa lata temu opis wielu akcji sabotażowych pod Koluszkami w roku 1944, a także swoje cęgi do cięcia drutu przy torach kolejowych, którymi posługiwał się podczas partyzantki – powiedzieli nam muzealnicy ze Stowarzyszenia „Historia Koluszek”. W posiadaniu  „Tygodnia w Koluszkach” są archiwalne egzemplarze „Trybuny Ludu” z roku 1958 i „Kuriera Polskiego” z 1959, w których znajdują się artykuły o Mirosławie Chwiałkowskim, twórcy polskiej bomby kobaltowej. Gazety te będą przekazane przyszłemu muzeum.

Przypomnijmy, ze wyżej wymienione archiwalia nie są jedynymi i pierwszymi. Na stronach www.historiakoluszek.pl a także na zapleczu stowarzyszenia, znajduje się mnóstwo pamiątek i cennych przedmiotów, które będą w przyszłości udostępnione w mającym powstać Muzeum Koluszek.

Ponawiamy apel o przekazywanie dla muzeum zdjęć, dokumentów, ich fotokopii lub innych cennych przedmiotów o wartości historycznej a związanej tematycznie z naszym miastem i regionem na poczet przyszłej ekspozycji muzeum w Koluszkach.  Przypomnijmy, placówka muzealna ma powstać w 2018 roku.

Stowarzyszenie Historia Koluszek nie zamyka swoich zbiorów na cztery spusty. Wprost przeciwnie, staramy się wykorzystywać każdą okazję do dzielenia się pozyskanymi materiałami z mieszkańcami Koluszek. Dni Koluszek, Dzień Dziecka, Święta Narodowe, imprezy szkolne, rajdy, prelekcje, wycieczki to wydarzenia, w których współuczestniczymy lub też organizujemy z jak największą częstotliwością. Jest to jedyna forma, w której możemy bezpośrednio spotkać się z mieszkańcami i udostępnić im zbiory w innej formie niż elektroniczna. Ważnym elementem społeczeństwa jest młodzież, dzięki wielu naszym akcjom, poprzez zabawę i edukację, zaszczepiamy w nich pasję i zainteresowanie historią lokalną. W miarę naszych możliwości pomagamy każdemu, kto się do nas zgłosi, a są to osoby nie tylko z Koluszek, lecz z całej Polski. Nie kreujemy sztucznego wizerunku, najważniejsza jest dla nas szczerość, otwartość i działanie na rzecz wspólnego dobra – doceniają to mieszkańcy.

Stowarzyszenie Historia Koluszek

image_pdfimage_print