Spotkania informacyjne w sprawie gazyfikacji

Polska Spółka Gazownictwa organizuje spotkania dla miejscowości, w których w najbliższym czasie możliwa będzie budowa sieci gazowej. Pod uwagę brane są: Stary i Nowy Redzeń, os. Czarneckiego i ul. Brzezińska w Koluszkach, oraz Gałków Mały i Duży. We wszystkich wymienionych miejscowościach spotkania odbędą się tego samego dnia: 13 czerwca o godz. 17.00. W Redzeniu miejscem spotkania

będzie świetlica sołecka, w Koluszkach spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach, w Gałkowie mieszkańcy proszeni są do stawienia się w Zespole Szkół w Gałkowie Dużym.

Jednocześnie informujemy, że ze względów finansowych, z listy terenów wyznaczonych do zgazyfikowania wypadły dwie miejscowości z terenu naszej gminy: Stefanów i Zielona Góra. – Po analizie stopnia zagospodarowania terenu, oraz biorąc pod uwagę odległość od istniejącej sieci, stwierdzamy brak możliwości ekonomicznych rozbudowy sieci gazowej w tych miejscowościach. Zagęszczenie istniejących domów, przy braku potencjalnych dużych klientów, jak odbiorcy przemysłowi czy logistyka, wskazują na duże nakłady inwestycyjne przy niewielkim planowanym zużyciu gazu – wyjaśnił decyzję Spółki gazowej Piotr Morawski, kierownik Sekcji Rozwoju PSG Sp. z o.o.

image_pdfimage_print