Spada bezrobocie

Na koniec grudnia 2015 r. w Gminie Koluszki zarejestrowanych było 977 bezrobotnych. Oznacza to, że na przestrzeni minionych trzech lat bezrobocie spadło o ponad 360 osób, czyli aż o jedną czwartą (grudzień 2013 r. – 1340 bezrobotnych, grudzień 2014 r. – 1123, grudzień 2015 r. – 977).

Spośród ogólnej liczby bezrobotnych, 17,6 proc. były to osoby z prawem do zasiłku. Na bezrobocie nie ma wpływu płeć. W naszej gminie niemal równo po połowie dotyka ono zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 25-34 lata (237 osób), oraz w przedziale wiekowym 35-44 lata (233 osoby). Najmniej bezrobotnych to osoby w wieku studenckim 18-24 lata (114 osób). W grupie wiekowej 50+ odnotowano 141 bezrobotnych, a po 60. roku życia 58 osób.

Wykształcenie a bezrobocie

Każdy kolejny rok potwierdza, że poziom wykształcenia i kwalifikacje zawodowe mają ogromne znaczenie na rynku pracy. Podczas gdy z wykształceniem wyższym odnotowano 120 bezrobotnych, a po liceum ogólnokształcącym 117, o tyle już po ukończeniu szkoły zasadniczej zawodowej zarejestrowano 290 bezrobotnych, a po szkole gimnazjalnej 237. Bezrobotnych z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym było 213.

Co ciekawe wśród osób z wyższym wykształceniem, wśród bezrobotnych zdecydowanie więcej rejestruje się kobiet (91 kobiet na 120 mężczyzn). Podobna tendencja występuje wśród osób po ukończeniu liceum ogólnokształcącego. Z kolei wśród bezrobotnych z najniższym wykształceniem bezsprzecznie prym wiodą mężczyźni.

Bierność zawodowa

Największy powód do niepokoju budzi fakt, że aż 82,4 proc. spośród wszystkich bezrobotnych z terenu Gminy Koluszki, były to osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Aż 480 osób, czyli połowa zarejestrowanych, to osoby długotrwale bezrobotne, którym bez pomocy z zewnątrz bardzo ciężko jest przełamać bierność zawodową i dotychczasowy styl życia. Dodatkowo blisko jedna trzecia bezrobotnych to osoby bez kwalifikacji zawodowych.

W ramach przeciwdziałania bezrobociu, w 2015 r. na terenie naszej gminy zaktywizowano 381 osób bezrobotnych. Najwięcej, bo aż 179 osób skorzystało ze starzy, a 81 osób z robót publicznych. Poza tym między innymi 34 osoby skorzystały ze szkoleń, 17 z bonów stażowych, 23 osoby z prac społecznie użytecznych.

Dotacje na własną działalność gospodarczą

W wielu przypadkach bezrobotni sami wykazują inicjatywę, decydując się na otwarcie własnego biznesu. W 2015 r. z możliwości tej skorzystało 16 osób, którym przekazano jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Warto też wspomnieć, że w 23 przypadkach podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą refundowano koszty doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Kolejny rok może przynieść na tym polu jeszcze większe efekty. Z danych za pierwszą połowę 2016 r. wynika, że w pierwszych siedmiu miesiącach z dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej skorzystało 15 osób, oraz w 25 przypadkach refundowano doposażenie stanowisk pracy dla bezrobotnych.

Miejsca pracy

W 2015 r. w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Koluszkach pracodawcy zgłosili 649 miejsc pracy, a w pierwszej połowie 2016 r. – 438. Najwięcej ofert napływało w zawodach prostych, niewymagających specjalnych umiejętności czy kwalifikacji (robotnicy gospodarczy, szwaczki ręczne, pracownicy obsługi biurowej, przedstawiciele handlowi, stolarze, kucharze, kierowcy samochodów ciężarowych i sprzedawcy).

Z raportu o stanie bezrobocia na terenie naszego powiatu wynika, że do grup zawodowych w których rzadko pojawiają się wolne miejsca pracy należą: cieśle i stolarze budowlani, formierze odlewniczy, kierowcy samochodów osobowych i dostawczych, pracownicy działów kadr, kelnerzy, psycholodzy, spedytorzy, pielęgniarki bez specjalizacji, technicy elektrycy, ręczni pakowacze i znakowacze, gospodarze budynków, operatorzy wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych. Są to tzw. zawody nadwyżkowe.

W minionych dniach w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Koluszkach widniało 37 ofert pracy (na 44 wolne stanowiska). Pracodawcy poszukiwali m.in. : szwaczek, spawaczy, kierowców C+E, sprzątaczki, pracowników ochrony, robotników, mechaników, fryzjerkę, kosmetyczkę, hydraulika, dekarza, szlifierza, pracowników produkcji, a także nauczyciela fizyki i j. hiszpańskiego.

image_pdfimage_print