Ślubowanie uczniów I Klasy w Szkole Podstawowej w Długiem


Klasa I Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w  Długiem złożyła ślubowanie. Więcej o tym za tydzień w TwK.