Ścieżka inwestora

Zobacz jak szybko można nabyć nieruchomości pod inwestycje w naszej gminie.
Zakup nieruchomości – Podstrefa Koluszki ŁSSE


Łączny czas trwania procedury to okres ok.4 miesięcy.
* W przypadku gruntów prywatnych bądź stanowiących własność ŁSSE S.A. procedura wynosi 21 dni.

Zakup nieruchomości – tereny nie należących do ŁSSE:
1. Klient występuje na piśmie do Burmistrza Koluszek o chęci zakupu danej nieruchomości.
2. Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami przygotowuje inicjatywę uchwałodawczą do Rady Miejskiej w Koluszkach.
3. Na Sesji Rady Miejskiej Rada podejmuje uchwałę
4. Po podjęciu uchwały wiadomość o przeznaczeniu danej nieruchomości do sprzedaży zostaje podana do publicznej wiadomości przez okres 6 tygodni.
5. Po upływie 6 tygodni ogłaszany jest przetarg na zakup nieruchomości.
6. Klient w wyznaczonym czasie musi wpłacić wadium a następnie przyjść na przetarg w wyznaczonym terminie.
7. W ciągu 30 dni po wygranym przetargu spisywany jest Akt Notarialny.

image_pdfimage_print