Ruszyła pozimowa kontrola placów zabaw

Na naszym terenie znajduje się 26 placów zabaw, z czego 22 należą do Gminy Koluszki lub lokalnych szkół. Obecnie trwa ich pozimowa kontrola. Poza przeglądem urządzeń przez służby miejskie, władze miasta zachęcają również rodziców do zgłaszania swoich uwag pod kątem stanu technicznego i zauważonych uszkodzeń. Uwagi można kierować do Biura Inżyniera Gminy do końca marca. Informacje będą zbierane od mieszkańców również o placach zabaw należących do spółdzielni mieszkaniowych. W takim przypadku gmina przekaże uwagi do danego zarządcy.

image_pdfimage_print