Rusza projekt rewitalizacji Koluszek

W miniony piątek w MOK w Koluszkach odbyła się konferencja rozpoczynająca realizację ambitnego projektu rewitalizacji miasta. Projekt wart jest szczególnej uwagi ponieważ przewiduje zaangażowanie w odnowę miasta aż 34 mln zł, a więc ogromnych środków, które na trwałe mogą zmienić wygląd Koluszek.

Główne założenia

Celem konferencji było przede wszystkim wyjaśnienie mieszkańcom czym tak w zasadzie jest rewitalizacja, jak funkcjonuje na zachodzie Europy, ale przed wszystkim jak może ona przebiegać w naszym mieście. W pierwszej części spotkania swoją wiedzą podzielili się zewnętrzni eksperci, z naukową wiedzą w powyższym temacie. Wsparcie dla projektu wyraził również marszałek woj. łódzkiego Witold Stępień, który przybył do Koluszek w związku z rozpoczęciem przebudowy ul. Brzezińskiej w Koluszkach.

W drugiej części spotkania koluszkowski magistrat przedstawił prezentację multimedialną, ukazującą główne założenia projektu oraz miejsca na terenie naszego miasta, które zostaną poddane rewitalizacji.

– Naszym celem jest przede wszystkim przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanego terenu wokół nas. Obszar objęty rewitalizacją to jednak nie tylko zniszczone budynki, ale też obszar któremu albo możemy nadać nowe funkcje, albo przywrócić  funkcje które kiedyś posiadały. Właściwe zagospodarowanie przestrzeni wokół nas, a więc  wyposażenie ulic w niezbędną infrastrukturę techniczną oraz w elementy małej architektury i zieleni miejskiej, odnowa substancji mieszkaniowej i obiektów infrastruktury społecznej, ale również działania społeczne które mamy w ramach rewitalizacji uruchomić, to nasze główne zamierzenia mające na celu poprawę życia mieszkańców. Wiemy, że mieszkańcy mają określone potrzeby, i tak naprawdę to oni ostatecznie podczas konsultacji będą decydować o kształcie rewitalizacji w wytypowanych miejscach  – stwierdził w trakcie omawiania prezentacji Mateusz Karwowski, doradca burmistrza ds. inwestycji.

Działania społeczne

Oprócz ingerencji w infrastrukturę, rewitalizacja to również działania społeczne, które będą podnosić zaangażowanie mieszkańców między innymi poprzez organizację: działań sportowych, festynów, happeningów, świetlic środowiskowych, a nawet prac społecznych. Na te cele zostanie przekazanych 10 proc. wszystkich pieniędzy, które zostaną przeznaczone na rewitalizację.

Finansowanie

Projekt rewitalizacji naszego miasta znajduje się obecnie na pierwszym miejscu listy rezerwowej na dotację w ramach funduszy UE. Uruchomienia powyższych środków i rozpoczęcie realizacji projektu, władze miasta spodziewają się w przyszłym roku. Cały projekt rewitalizacji ma kosztować 34 mln zł, z czego dofinansowanie unijne sięgnie ponad 21 mln zł. – To co zaprezentowaliśmy czeka nasz przez najbliższe lata. Zdajemy sobie sprawę, że wiele osób może zastanawiać się czy to realne. Ale tak samo twierdziło wiele osób przed budową rond w Koluszkach czy tworzeniem strefy ekonomicznej. A dzisiaj to wszystko mamy. Proszę państwa żebyście uwierzyli, zaufali, ale przede wszystkim pomogli nam opracować tę rewitalizację, tak żeby spełniała państwa oczekiwania – zaapelował Mateusz Karwowski.

Nowy dworzec i rower publiczny

 Obok przedstawionego powyżej projektu rewitalizacji, w koncepcję odbudowy miasta wpisują się również inne działania, prowadzone już  obecnie przez władze miasta. Chodzi tu na przykład o prace zmierzające do uruchomienia projektu roweru publicznego, oraz przebudowy dworca kolejowego. – Wokół dworca znajdują się olbrzymie tereny do zagospodarowania. Spółka PKP Nieruchomości przygotowuje się do budowy nowego dworca. W miejscu dzisiejszej rampy kolejowej miałby powstać
wielopoziomowy dworzec przesiadkowy z parkingami, połączony bezpośrednio z obecnym przejściem podziemnym. Stary dworzec miałby zostać wyburzony. Mniej więcej w listopadzie będziemy znać projektanta nowego dworca i wytyczne tego projektu – poinformował Mateusz Karwowski.

Miejsca wstępnie wytypowane do rewitalizacji

 1. Obszar przemysłowy przy ul. Polnej w Koluszkach:

– utworzenie Eko-Parku na cegielni (10 ha terenów zielonych ze ścieżkami, wodą, oświetleniem oraz funkcjami wypoczynkowymi, sportowymi i kulturalnymi

 1. Plac przy ul. Rynek w Koluszkach:

– dostosowanie miejsca do funkcji rekreacyjnych, kulturalnych i usługowych, oraz usprawnienie komunikacji wokół rynku

 1. Tereny przy ul. 3 Maja i Brzezińskiej w Koluszkach oraz tereny historyczne związane
  z koleją wokół dworca kolejowego:

– odnowienie funkcji mieszkaniowej (modernizacja kamienic wraz z podwórkami)

–  przystosowanie obszaru do funkcji reprezentacyjnego centrum miasta,

– odnowienie obiektów zabytkowych i wartościowych kulturowo

– utworzenie Muzeum Koluszek w obiekcie przy pomniku Orła Białego (dawnym „Węzełku)

– uporządkowanie zieleni (usunięcie żywopłotów) oraz stworzenie przestrzeni otwartej do odpoczynku

 1. Osiedle pracowników kolei przy ul. Kolejowej: odnowa terenu oraz budynków mieszkalnych
  z czerwonej cegły oraz wieży ciśnień
 2. Drugi etap rewitalizacji Parku Miejskiego w Koluszkach: fontanny i nowe nasadzenia
 3. Budowa park na os. Staromiejskim (tzw. kozi rynek): alejki, ławki, oświetlenie i ogród z roślinami miododajnymi
 4. Budowa parku miejskiego na os. 11 Listopada: alejki, ławki, oświetlenie oraz wybieg dla psów
 5. Nowy dworzec kolejowy i zagospodarowanie terenu wokół niego
image_pdfimage_print