Rozmowy w sprawie komunikacji zbiorowej

Odbyło się już  pierwsze spotkanie z jednym z przewoźników w sprawie rozbudowania i ujednolicenia rozkładu jazdy komunikacji miejskiej.  Co więcej prowadzone są rozmowy na temat uruchomienia nowych linii komunikacyjnych.  Jedna z nich  miałaby rozpocząć się w Jeżowie i przebiegać przez wsie Wierzchy, Długie, Zygmuntów, umożliwiając ich mieszkańcom dotarcie do Koluszek.  Na etapie bardzo wstępnych założeń jest też uruchomienie drugiej linii komunikacyjnej, która miałaby brać swój początek w Budziszewicach.

Rozmieszczenie przystanków, oraz dostosowanie godzin odjazdów na obu trasach miałoby umożliwić dojazd pracowników do działających na naszym terenie przedsiębiorstw. Zaplanowano więc  rozmowy z pracodawcami w celu potwierdzenia zasadności i potrzeby wprowadzenia tego pomysłu w życie. Ewentualne uruchomienie mogłoby nastąpić  najwcześniej od nowego roku. Wciąż trwają także rozmowy na temat uruchomienia tzw. biletu miejskiego, którego głównym założeniem jest aby komunikacja połączyła dwie strony miasta.

image_pdfimage_print