Rozdzielono opłaty za czynsz i śmieci w zasobie komunalnym

Od 1 stycznia 2016 r. Gmina Koluszki zmieniła sposób rozliczania deklaracji za wywóz odpadów w budynkach komunalnych nadzorowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Koluszkach. Od nowego roku opłata za śmieci została wyłączona z czynszu, i jest opłacana na oddzielnym rachunku. Gmina odeszła zatem od zbiorczego sposobu pobierania opłat (tak jak jest to stosowane w spółdzielniach mieszkaniowych lub wspólnotach), na rzecz opłat indywidulanych.
Wydzielenie opłaty za śmieci w niektórych przypadkach spotkało się ze sporą krytyką. Niektórzy z mieszkańców zadają sobie pytanie komu to przeszkadzało, tym bardziej że teraz by dokonać wpłatę należy fatygować się do kasy Urzędu Miejskiego w Koluszkach.
Zdaniem Urzędu Miejskiego, powyższe rozwiązanie ma na celu poprawić ściągalność podatku: – Przykro jest o tym mówić, ale zdecydowana większość mieszkańców zasobu komunalnego, po prostu nie płaci za czynsz, a tym samym nie uiszcza opłat również za śmieci. Tylko za okres od wprowadzenia ustawy, czyli od lipca 2013 r. do końca 2015 r., z tytułu nieuregulowania opłat za śmieci z zasobu komunalnego, nie odzyskaliśmy 30 tys. zł. By uzupełnić ubytki finansowe, dokładać muszą się zatem wszyscy podatnicy z Gminy Koluszki. Ponieważ opłata śmieciowa jako podatek ma surowszy wymóg ściągalności niż opłata za czynsz (by ściągnąć podatek Urząd Skarbowy ma możliwość wejścia np. na zasiłek lub inne świadczenia pieniężne), liczymy na to, że rozdzielenie opłat znacznie poprawi ściągalność opłaty za odbiór odpadów komunalnych – wyjaśnia Mateusz Karwowski, doradca burmistrza ds. inwestycji.

image_pdfimage_print