Romeo I Julia i Pan Tadeusz …czyli Statystyka 2015

O niczym nie można powiedzieć, że jest. Wszystko co było, nie istnieje, a co będzie- staje się. Był czas, kiedy nas nie było, będzie czas, gdy nas zabraknie. Niepodobna wstąpić dwa razy do tej samej rzeki- to mniej więcej luźne parafrazy z wypowiedzi Heraklita z Efezu. Czy nie miał racji? „Czas ucieka- wieczność czeka”- maksyma zacytowana przez pewnego znamienitego Mieszkańca Wadowic zdaje się potwierdzać porzekadło Heraklita: „pantha rei”- wszystko płynie.

Dopiero co zdążyliśmy przywitać Nowy Rok, a już na kartce z kalendarza widnieje data 8 stycznia. Czas nie stoi w miejscu. Policzmy się. Na dzień 31 grudnia 2015 roku Gmina Koluszki liczyła sobie 23.245 mieszkańców. Liczba ta nie różni się znacząco od lat poprzednich. Dla porównania: na koniec roku 2014 było nas 23.269, w roku 2013-23.309, w roku 2012- 23.336 a w roku 2011 w Gminie Koluszki mieszkało 23.277 ludzi. Różnice w liczbach uwzględniają zarówno narodziny, zgony, jak również przeprowadzki mieszkańców.
W roku 2015 w naszej gminie, nie wliczając Koluszek, przybyło 97 nowo narodzonych mieszkańców: 49 chłopców i 48 dziewczynek. Liczba urodzonych w poszczególnych miejscowościach rozkładała się różnie. Najwięcej, bo 7 chłopców urodziło w Żakowicach, najwięcej dziewcząt -9, przyszło na świat w Gałkowie Małym. Wioski, gdzie- na podstawie danych z USC w Koluszkach, w roku 2015 nie urodziło się żadne dziecko, to Leosin i Katarzynów. Miasto Koluszki w roku ubiegłym zwiększyło się o 123 małych mieszkańców. Na świat przyszło tu 66 chłopców i 57 dziewczynek.
Najczęstszymi imionami nadawanymi chłopcom w roku 2015, były: Jakub, Antoni, Szymon, Jan, Piotr, Oskar, Kacper, Aleksander, Marek. Widać tu tendencję do powrotu do tradycyjnych imion? Być może tak, ale obserwujemy też upodobanie do oryginalnych imion. Wśród nich na czoło wysuwa się Natan, Pola czy, w dawnej Polsce wcale nie takie rzadkie- Gerard. Wśród imion nadawanych dziewczynkom, młodzi koluszkowianie wybierali najczęściej: Aleksandrę, Wiktorię, Kornelię, Lenę, Amelię, Laurę, Zuzannę. W statystyce urodzeń w roku 2015 zdecydowanie króluje Julia, a zaraz po niej Zofia, swoją liczbą odsuwając pozostałe imiona dziewcząt daleko w tyle. Co sprawiło, że nadajemy imiona głównych bohaterek sztuki „Romeo i Julia” i epopei „Pan Tadeusz”? Przypadek czy świadomy wybór, wynikający z naszego przywiązania do humanistycznych tradycji i miłości do klasyki europejskiej i narodowej literatury?
Na terenie Gminy Koluszki w roku 2015 zawarto 113 ślubów. Liczba ta obejmuje zarówno kontrakty cywilne zawierane w USC w Koluszkach, jak również śluby konkordatowe.
Gmina Koluszki jest terenem zróżnicowanym, jeśli chodzi o wiek jej mieszkańców. Nie brakuje tu najmłodszych, sporo jest także młodych ludzi, a miejmy nadzieję, że obecny rząd i parlament wywiążą się ze swoich obietnic przed wyborczych i uczynią wszystko, aby zatrzymać emigrację zarobkową naszej młodzieży do państw Europy Zachodniej. W Koluszkach mieszka sporo ludzi w wieku produkcyjnym, nie brak także seniorów. Wśród nich są 3 osoby, które przekroczyły 100 lat. Jedna z nich, kobieta ze Starego Redzenia ukończy w tym roku 103 lata. O rok później urodziła się mieszkanka Koluszek, która zdmuchnie niebawem tort urodzinowy, na której będą 102 świeczki, podobnie jak mężczyzna z Żakowic, urodzony w 1914 roku. W roku 2016 nasza gmina powiększy się o kolejnych 100-latków, którymi są dwie panie z Koluszek. Wśród seniorów mamy ponadto dosyć liczną grupę( 214 osób: 167 kobiet i 47 mężczyzn), urodzonych w okresie pomiędzy 1 stycznia 1917 roku a 31 grudnia1927 roku.
Trzeba przyznać, że seniorów jest niemało. Starzejemy się? A może w Koluszkach i okolicy jest specyficzny mikroklimat? Czyż liczne lasy, otaczające nasze miasto, pola, łąki i pobliska Mroga nie budują tego krajobrazu, który wpływa na nasze zdrowie?
Wspomnijmy tych, którzy od nas odeszli. W Koluszkach i na terenie naszej gminy zmarło w roku 2015 245 osób, 127 kobiet i 118 mężczyzn.
Przełom roku jest także zwyczajowo okazją do sprawozdań w parafiach. Nie wchodząc nadto w szczegóły, w obu parafiach zanotowano nasilające się od ostatnich lat zjawisko chrztu dzieci, które przyszły na świat z rodziców nie żyjących w formalnym związku małżeńskim lub też nie będących związanymi ślubem kościelnym. Czy mamy do czynienia z rosnącym kryzysem wartości małżeństwa czy jest to raczej skutek warunków ekonomicznych? To pytanie dla socjologów. Z pewnością dobre jest w ogóle to, że ci spośród mężczyzn i kobiet, którzy nie posiadają ślubu kościelnego, nie odwracają się od wiary swoich przodków i pragną, aby ich potomstwo wychowywane było z godnie z zasadami religii chrześcijańskiej. Ta postawa godna jest uznania. Z drugiej strony może warto pomyśleć nad uregulowaniem takiego stanu rzeczy, oczywiście tam, gdzie prawo kościelne to dopuszcza, aby ludzie wolni żyjący ze sobą, zawarli małżeństwo kościelne.
Przyjrzyjmy się na koniec statystyce przekazanej nam przez Katarzynę Kaniecką, kierownika Kancelarii Cmentarnej w Koluszkach. Na koluszkowskiej nekropolii w roku ubiegłym odbyły się 204 pogrzeby. Pochowano 110 kobiet i 91 mężczyzn oraz troje dzieci( dwóch noworodków- wcześniaków i jeden kilkuletni chłopiec). Większość z nas chowa swoich bliskich w tradycyjny sposób, tylko nieliczni decydują się na kremację. Niemniej w Koluszkach liczba pochówków z urną wzrasta. W roku 2015 odbyły się 22 takie pogrzeby. Jest to tendencja zwyżkowa, aczkolwiek w roku 2014 zanotowano większą ich liczbę niż rok później. Powody kremacji są dwie: wola zmarłego lub względy ekonomiczne. Kancelaria cmentarna zanotowała w minionym roku 3 niekatolickie pogrzeby, w tym jeden świecki. Spośród pochowanych w 2015 roku, 43 osoby nie były mieszkańcami Koluszek.
Spójrzmy na wiek zmarłych. Jedna osoba spośród zmarłych w roku 2015, urodziła się w 1917 roku, 2 inne osoby były młodsze o rok. Pozostałe dane: 43 osoby urodziły się w lalach 1920-1929, 62 – 1930-1939, 33- 1940-1949, 41-1950-1959, 8 osób zmarłych urodziło się w czasie dekady 1960-1969, 6 kolejnych zmarłych w roku ubiegłym przyszło na świat w latach 1970-1979 a z roczników 1980-1989- zmarło w ciągu ostatnich 12 miesięcy 5 osób. Listę pochowanych na koluszkowskim cmentarzu zamykają wymienione wcześniej dzieci: jedno urodziło się w roku 2012 i dwoje w roku 2015. Ostatnim pogrzebem w roku ubiegłym był pochówek szczątków mężczyzny, w wieku około 40 lub 50 kilku lat. Jego ciało zostało znalezione pod koniec października w lesie w miejscowości Zielona Góra. Ponieważ prokuratura prowadzi obecnie śledztwo w sprawie o ustalenie personaliów zmarłej osoby i przyczyn zgonu, zmarły pochowany został jako NN.

image_pdfimage_print