Rogów podłączy się pod koluszkowską kanalizację

W związku z rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Koluszkach, a tym samym zwiększenia jej przepustowości, na terenie Gminy Koluszki pojawiły się rezerwy umożliwiające przyjęcie ścieków komunalnych z terenu gmin ościennych.

Podczas minionej sesji Rady Miejskiej w Koluszkach, radni jednogłośnie wyrazili zgodę na podłączenie do naszego systemu kanalizacyjnego pięciotysięcznej Gminy Rogów, której nie stać na budowę własnej oczyszczalni ścieków.

– To co najistotniejsze dla Koluszek z punktu widzenia tej współpracy, zawiera się w tym, że całość zadań inwestycyjnych i wszystkie koszty na to zadanie będzie ponosił samorząd Gminy Rogów. Sieć ułożona ma zostać z Rogowa wzdłuż torów kolejowych do miejscowości Wągry, i włączyć się w końcówkę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Felicjanów. Na sesji Rady Gminy w Rogowie, radni zaakceptowali ten plan jednogłośnie (…). Cieszę się, że występujemy tu także jako partner, bo przecież co miesiąc będziemy wnosić do koluszkowskiej Spółki pewne środki pieniężne z tytułu ścieków wyprodukowanych na terenie Gminy Rogów – zwrócił się do koluszkowskich radnych, wójt Gminy Rogów Daniel Kołada.

image_pdfimage_print