Rogów chce przyłączyć się do koluszkowskiej kanalizacji

W ciągu najbliższych tygodni radnym Rady Miejskiej w Koluszkach zostanie przedstawiona uchwała w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie prac koncepcyjno-projektowych w celu przyłączenia Rogowa do sieci kanalizacyjnej Koluszek.

Biorąc pod uwagę fakt, że Rogów znajduje się ok. 10 kilometrów od Koluszek, w pierwszym momencie sam pomysł może wydawać się dość zaskakujący. Jednak zdaniem przedstawicieli obydwu samorządów, projekt przeciągnięcia kanalizacji jest jak najbardziej zasadny zarówno pod względem finansowym, jak i technicznym.

– Pierwotny plan oparty na koncepcji z 2007 roku zakładał budowę własnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną. Obecne szacunki uwzgledniające możliwości pozyskania dofinansowania wskazują na to, że taka inwestycja byłaby ekonomicznie nieuzasadniona, a koszt inwestycji i bieżącego utrzymania nieproporcjonalnie wysoki w stosunku do wielkości gminy. Ponadto zauważyć należy, że budowa osobnej oczyszczalni w każdej gminie jest nieracjonalna i naraża poszczególne budżety na ponadprzeciętne bieżące i przyszłe obciążenie. W związku z tym powstała koncepcja współpracy samorządowej opartej na obopólnych korzyściach i podłączenia Gminy Rogów do już funkcjonującej sieci znajdującej się w sąsiedztwie – informuje wójt Gminy Rogów Daniel Kołada.

Pod uwagę brano trzy możliwości współpracy z: Miastem Brzeziny, Gminą Jeżów oraz Gminą Koluszki.

– Współpraca z Brzezinami pomimo wstępnej woli współdziałania i zainteresowania władz, okazała się bardzo trudna i kosztowna w realizacji m.in. ze względu na warunki terenowe, związane z koniecznością  przejścia przez rzekę Mroga w ramach Obszaru Chronionego Mrogi i Mrożycy, a także istotne różnice wysokości terenu, sięgające kilkudziesięciu metrów, oraz największą odległość. Z kolei władze Jeżowa nie podjęły współpracy z uwagi na fakt, iż istniejąca u nich oczyszczalnia wybudowana i technicznie dostosowana została do lokalnych potrzeb, przez co nie jest w stanie przyjąć ścieków w ilościach wytwarzanych w Rogowie. Dodatkowo istniałaby konieczność budowy infrastruktury w miejscowości Jasienin Duży, czego w najbliższych latach nie obejmują plany inwestycyjne tego samorządu – tłumaczy wójt Gminy Rogów.

Najbardziej racjonalna i technicznie możliwa okazała się zatem koncepcja przyłączenia do koluszkowskiej oczyszczalni. Po pierwsze, tego rodzaju decyzji sprzyja stosunkowo najmniejsza odległość, wynosząca  ok. 6 km. Sieci nie trzeba bowiem ciągnąć do samych Koluszek, ale można podpiąć się już w Felicjanowie. Kolejna korzyść to możliwość poprowadzenia kolektora w pasie dróg lokalnych i terenów PKP (jeden właściciel), oraz co bardzo istotne przejście przez drugą co do wielkości miejscowość Gminy Rogów czyli Wągry, i stworzenie jej warunków przyłączenia.

Docelowo Gmina Rogów zakłada podłączenie do sieci kanalizacyjnej w perspektywie 8 lat około 300 nieruchomości (domy jednorodzinne, bloki, budynki użyteczności publicznej, szkoły). Koszt całej inwestycji w 100 proc. zostałby sfinansowany przez Gminę Rogów. Koluszki nie dołożą do projektu ani złotówki. Po stronie Gminy Rogów pozostanie również całkowite utrzymanie przyłączonego odcinka. A jakie korzyści osiągnie Gmina Koluszki?

Większa ilość klientów, to dodatkowe wpływy do budżetu. Szacuje się, że po przyłączeniu Gminy Rogów, przy obecnych stawkach za ścieki do naszego budżetu będzie wpływać dodatkowo ok. 180 tys. zł rocznie. Taki zastrzyk gotówki ma przełożyć się na utrzymanie niższych opłat za ścieki w Gminie Koluszki.

Zdaniem władz miasta bardzo ważne jest również to, że w powyższym partnerstwie niczym nie ryzykujemy. Po zakończonej rozbudowie miejskiej oczyszczalni w Koluszkach, dysponujemy bowiem wielkim zapasem mocy przerobowej. Podłączenie 300 domów w żaden sposób nie przeciąży zatem naszej sieci. By lepiej zobrazować skalę, Gmina Rogów chce przyłączyć tyle nieruchomości, ile w Koluszkach mamy na połowie osiedla Łódzkie II. Jedynie na przestrzeni minionego roku w Koluszkach wybudowano aż 700 nowych przyłączy.

– Zamiast budować własną oczyszczalnię za około 4,5 mln zł uważam, że racjonalne jest podjęcie współpracy. Skorzysta na tym również wasza gmina, poprzez efektywniejsze wykorzystanie koluszkowskiej oczyszczalni, bezkosztowe pozyskanie dodatkowych odbiorców usług i dodatkowe wpływy do budżetu – podsumowuje zasadność projektu wójt Gminy Rogów Daniel Kołada

image_pdfimage_print