Raport z konsultacji projektu Gminnego Programu Rewitalizacji.


Poniżej raport z przeprowadzanych konsultacji społecznych dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Koluszki na lata 2016-2023.