Radni udzielili absolutorium burmistrzowi Koluszek

Rada Miejska w Koluszkach udzieliła absolutorium burmistrzowi Koluszek. Do głosowania doszło podczas środowej sesji Rady Miejskiej. Za udzieleniem absolutorium głosowało 16 radnych, jeden był przeciw, dwóch wstrzymało się od głosu. Absolutorium oznacza, że radni pozytywnie odnieśli się do polityki finansowej, prowadzonej przez burmistrza Koluszek. – Spadek zadłużenia przy tak wielu inwestycjach prowadzonych na terenie naszej gminy, myślę że najlepiej mówi o jakości naszej gospodarki, którą prowadzi burmistrz – stwierdziła Anna Szostak, przewodnicząca Rady Miejskiej w Koluszkach.

Krótkiego komentarza udzielił również burmistrz Koluszek Waldemar Chałat: – To absolutorium które udzieliliście państwo burmistrzowi, jest absolutorium dla pracowników Urzędu Miejskiego w Koluszkach, dla kierowników, księgowych poszczególnych jednostek organizacyjnych. Bardzo dziękuję, że oceniliście naszą pracę pozytywnie. Na pewno tak pozytywna ocena będzie motywacją do dalszych naszych działań.

Stan finansów

Jeśli chodzi o kondycję gminnego budżetu, władze miasta wciąż kontynuują politykę umiejętnego pozyskiwania środkach zewnętrznych na finansowanie inwestycji. Dzięki temu bardzo dużo budujemy i nie tworzymy zadłużenia. Najlepszym tego przykładem jest fakt, że w stosunku do ubiegłego roku, zadłużenie gminy zmniejszyło się o 3 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiło ono 18 mln zł, co stanowi 20,17 proc. wykonanych dochodów budżetowych (przypomnijmy, że limit zadłużenia nałożony przez państwo to 60 proc.).

– Jako źródło spłaty deficytu zakładałem pożyczki bez kredytu komercyjnego, ponieważ jest to bardzo korzystne dofinansowanie zadań biorąc pod uwagę aspekt oprocentowania i możliwość umorzenia po spłacie 60 proc. kapitału. W trakcie roku 2016, uzyskując dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko oraz przechodząc pozytywne kontrole pozostałych projektów unijnych, odstąpiłem od zaciągania pożyczek – stwierdził burmistrz Koluszek, w trakcie omawiania realizacji założeń budżetowych za 2016 r.

Pomimo spadku zadłużenia, na inwestycje przeznaczyliśmy aż 15 mln zł, czyli 17 proc. dochodów budżetu gminy. Dodajmy jednocześnie, że ponad 8 mln zł pozyskaliśmy dla gminy w formie dofinansowania inwestycji (z UE otrzymaliśmy 6 mln zł, 1,3 mln dołożył budżet państwa, a 849 tys. zł powiat łódzki wschodni).

Struktura budżetu

W 2016 r. dochody Gminy Koluszki wyniosły 90,9 mln zł. Z kolei wydaliśmy 81 mln zł. Oznacza to, że osiągnęliśmy nadwyżkę budżetową w wysokości 9,9 mln zł. Stało się to głównie dzięki skutecznemu pozyskiwaniu i racjonalnemu wydatkowaniu dochodów publicznych.

Jeśli chodzi o poszczególne grupy wydatków, najwięcej przeznaczyliśmy na zadania oświatowe – 27,9 mln zł. Kolejna grupą, na którą przeznaczamy najwięcej środków to program utrzymania i budowy dróg. W ubiegłym roku na ten cel skierowaliśmy aż 12,2 mln zł. Na prace związane z gospodarką komunalną (utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, składowiska śmieci, gospodarka odpadami, utrzymanie terenów zielonych) gmina wydatkowała 8,1 mln zł. O tym jak skutecznie są to inwestowane pieniądze najlepiej świadczy to, jak z ostatnią nawałnicą poradził sobie nasz system odwadniający. Ostatnią grupą, która z roku na rok angażuje coraz większe środki, to pomoc społeczna. Po dojściu Programu 500+, na ten cel nasza gmina przeznaczyła aż 20,1 mln zł.

image_pdfimage_print