Przyjęto zmiany w sieci szkolnictwa

Łódzkie Kuratorium Oświaty wyraziło pozytywną opinię w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Koluszki do nowego ustroju szkolnego. Stosowna uchwała przyjmująca zmiany została uchwalona podczas poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej w Koluszkach.

Przypomnijmy, że w myśl uchwały Gimnazjum nr 1 w Koluszkach oraz Gimnazjum w Gałkowie Dużym zostaną wcielone do sąsiadujących z nimi szkół podstawowych. Gimnazjum nr 2 przy ul. Mickiewicza będzie powoli wygaszane do chwili opuszczenia szkoły przez ostatni rocznik. Z kolei nauka w Szkole Podstawowej nr 2 będzie odbywać się tylko w budynku przy ul. Kościuszki w systemie dwuzmianowym. Dodajmy, że projekt uchwały dokonał również drobnej korekty w obwodach szkół. Do obwodu SP n r 1 przypisane zostały Felicjanów, Jeziorko, Erazmów i Lisowice. Dzieci z Nowego i Starego Redzenia, Regien oraz Słotwin uczęszczać będą do SP nr 2. Szkoła w Długiem tradycyjnie obejmie: Długie, Katarzynów, Kazimierzów, Leosin, Stamirowice, Stefanów, Świny, Turobowice, Wierzchy i Zygmuntów.

image_pdfimage_print