Przygotowują teren pod przyszłych inwestorów


Rozpoczęła się wycinka drzew pod rozbudowę koluszkowskiej strefy ekonomicznej. Teren przy dawnej cegielni oraz ul. Nasiennej zostanie oczyszczony z ok. 250 drzew. W związku z okresem ochronnym ptaków, wycinka ma zakończyć się do końca lutego.