Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Koluszki

Mieszkańcy miejscowości:  Świny, Wierzchy, Kazimierzów, Stamirowice, Leosin, Długie, Turobowice, Erazmów, Stefanów, Katarzynów, Zygmuntów, Jeziorko, Lisowice, Gałków Parcela, Przanowice, Będzelin

W związku o ubieganiem się o dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Koluszki uprzejmie prosimy wszystkich zainteresowanych o zgłoszenie chęci przystąpienia do programu u sołtysów poszczególnych wsi do dn. 15.12.2016r.

Aplikować będą mogły osoby zamieszkujące teren gminy Koluszki, które są właścicielami nieruchomości w powyższych  miejscowościach (w przypadku współwłasności będzie potrzebna zgoda wszystkich współwłaścicieli) a nieruchomość ma uregulowaną sytuację prawną.

Dofinansowanie z PROW będzie wynosiło 63,63%  kosztów kwalifikowanych.

Uwaga!

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest uiszczenie opłaty w wysokości 300 zł za stworzenie Programu funkcjonalno – użytkowego  wraz z badaniem gruntu. Kwota nie podlega zwrotowi!

Wpłaty można dokonywać:

– w kasie Urzędu Miejskiego w Koluszkach,

– przelewem na nr rachunku bankowego 73 1240 3161 1111 0010 0493 1532

– bezpłatnie w Banku Pekao SA na ul. 11 Listopada w Koluszkach

Załączniki do pobrania

image_pdfimage_print