Przedłużanie przebudowy to jednak wina wykonawcy

Za niedotrzymanie terminu Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi naliczy karę umowną firmie Eurovia, która prowadzi przebudowę ul. Brzezińskiej w Koluszkach.

W piśmie informacyjnym, wystosowanym przez zastępcę dyr. Zarządu Dróg Wojewódzkich, czytamy, że  o ile wydłużające się prace związane z przebudową ul. Brzezińskiej w początkowej fazie miały uzasadnienie z uwagi na prowadzone prace uzbrojeniowe na zlecenie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, w tym kolizje z uzbrojeniem podziemnym nie uwzględnione w projekcie budowlanym, oraz wzmożone opady atmosferyczne, to pomimo zmniejszenia zakresu rzeczowego koniecznych do wykonania prac oraz wydłużenia terminu, wykonawca nie wykonał wymaganych robót. Ponieważ „zamawiający [Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi – red.] wielokrotnie wzywał Wykonawcę do przyśpieszenia prac i wykorzystania wszystkich możliwych frontów robót”, i nie doczekał się odpowiedniej reakcji, zostaną naliczone kary umowne.

Na okres zimowy Wykonawca został również zobowiązany do zabezpieczenia ruchu kołowego i pieszego w zakresie umożliwiającym docelowo przemieszczanie się ul. Brzezińską. Droga ta w dalszym ciągu pozostaje jednak placem budowy. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi przeprasza jednocześnie mieszkańców naszego miasta za zaistniałe utrudnienia związane z prowadzoną przebudową.

image_pdfimage_print