Przebudują ciąg dróg powiatowych z Katarzynowa do Lisowic

Do 15 września trwa nabór do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Co roku z tego programu Gminie Koluszki udaje się uzyskać wielomilionowe dotacje na przebudowę poszczególnych dróg. W tym roku gmina wspólnie z powiatem zaplanowała złożenie wniosku na dofinansowanie przebudowy ciągu dróg powiatowych Katarzynów – Felicjanów – Erazmów – Lisowice.

– Warunki finansowania inwestycji będą znane dopiero wtedy, gdy powstanie kosztorys. Po uwzględnieniu państwowego dofinansowania oraz wkładu finansowego powiatu, już obecnie możemy jednak oszacować, że koszt jaki będzie musiała wydać na przebudowę całego ciągu drogowego Gmina Koluszki, to 1/4 wartości inwestycji – informuje burmistrz Koluszek, Waldemar Chałat.

Po zakończeniu przebudowy powyższych dróg, Gmina Koluszki dysponowałaby wyremontowanymi praktycznie wszystkimi drogami powiatowymi, które przechodzą przez nasz teren. Zdaniem burmistrza Koluszek to efekt bardzo dobrej współpracy ze starostwem powiatowym, która przełożyła się m.in. na stworzenie korzystnego dla obydwu stron systemu finansowania budowy dróg powiatowych na terenie Gminy Koluszki.

Jeśli chodzi o szczegółowy zakres prac modernizacyjnych, warto zauważyć, że na odcinku od Katarzynowa do Felicjanowa wymieniona zostanie całkowicie podbudowa. Droga na tym odcinku zyska zatem nową jakość. Za przejazdem kolejowym pomiędzy Felicjanowem a Erazmowem, poprowadzony ma zostać ciąg pieszo-rowerowy w kierunku Lisowic.

Natomiast przez samą wieś Felicjanów położona zostanie jedynie nowa nakładka bitumiczna. Będzie to zatem uzupełnienie działań, jakie podjęto w latach 2011-2013. Przypomnijmy, że we wskazanym okresie budowany był chodnik w Felicjanowie. Został on nieco wywyższony ponad poziom drogi, z myślą o dolaniu kolejnej warstwy asfaltu. Zabieg ten odłożony został mocno w czasie, ponieważ okoliczne nieruchomości nie były jeszcze przyłączone do kanalizacji sanitarnej. Na sto nieruchomości, na początku kadencji obecnego burmistrza przyłączonych do sieci było 11. Obecnie jest już 70. Przez ten czas co prawda kierowcy zmagali się z nienajlepszą jakością nawierzchni oraz wystającymi studzienkami, za to uniknięto wydawania pieniędzy na remont nawierzchni, która i tak notorycznie była cięta w trakcie wykonywania przyłączy.

image_pdfimage_print