Przebudowę ul. Brzezińskiej czas zacząć

31 marca przy ul. Brzezińskiej w Koluszkach odbyła się konferencja prasowa z udziałem Witolda Stępnia, marszałka województwa łódzkiego. Tematem konferencji było rozpoczęcie przebudowy jednej z najważniejszych ulic naszego miasta.

 – To ważny moment dla Koluszek. Dobiega właśnie etap przygotowawczy przebudowy ul. Brzezińskiej, o którą tak zabiegał pan burmistrz Koluszek oraz starostwo. A zatem rozpoczynamy inwestycję, która będzie realizowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi i pochłonie 11 mln zł. Koniec tych robót to początek listopada 2017 r., i mam nadzieję, że będzie to ulica bezpieczna, odwodniona, z zatokami autobusowym i śladem komunikacji dla pieszych oraz rowerzystów, a więc  z tym wszystkim co przewiduje projekt. Także panie burmistrzu będzie się czym pochwalić, i gratuluję tego że przekonał pan nas wszystkich, że na tej liście potrzeb w regionie, ulica Brzezińska jest tak ważna. Niech służy miastu – skomentował rozpoczęcie prac na drodze wojewódzkiej marszałek Witold Stępień.

Do owocnej współpracy pomiędzy Gminą Koluszki a województwem, odniósł się również burmistrz Koluszek Waldemar Chałat: – Ulica Brzezińska to bardzo ważny element modernizacji naszego miasta. Dzisiaj w Koluszkach odbywa się konferencja poświęcona rewitalizacji, a więc swego rodzaju gruntownego remontu miasta, i myślę że do takich miejsc możemy zaliczyć ulicę przy której stoimy. Gdy zostałem burmistrzem swoje pierwsze kroki skierowałem właśnie do pana marszałka i dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, by o tej modernizacji rozmawiać. Proces projektowania i zmiany własności są niestety bardzo długim procesem, ale dziś jesteśmy już na etapie rozpoczęcia prac, za co serdecznie władzom województwa dziękuję.

Na konferencji prasowej oprócz dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi oraz przedstawiciela wykonawcy inwestycji czyli  firmy Eurovia, obecny był również Andrzej Opala, starosta łódzki wschodni, który w latach 1980-1989 jako naczelnik Miasta i Gminy Koluszki, rozpoczynał budowę drogi w kształcie jaki obecnie znamy. – Ten fragment ulicy Brzezińskiej modernizowałem, kładłem tu kanalizację deszczową. Dlatego trzymam kciuki za pomyślność tej inwestycji – stwierdził starosta.

W trakcie spotkania podkreślono również, że przebudowa ul. Brzezińskiej to element modernizacji całej drogi 715, która przebiega przez całą naszą gminę. Przypomnijmy, że już od kilu tygodni na drugim końcu miasta czyli w ul. Partyzantów, remontowany jest wyjazd w kierunku Słotwin i Ujazdu. Droga uzbrajana jest w wodociąg. Pojawi się nowa nawierzchnia, chodniki oraz odwodnienie, którego brak od kilku lat trapił zarządcę drogi. Podobnie jak ul. Brzezińska, również przebudowa tej drogi ma zostać zakończona do końca roku.

Ostatnim z elementów modernizacji całej trasy 715, jest wiadukt kolejowy łączący dwie części Koluszek. Obiekt ten najlepsze lata ma już za sobą i wymaga głębokiej modernizacji, związanej już raczej z rozbiórką niż kolejnymi naprawami. Wykorzystując obecność marszałka województwa, zapytaliśmy również o plany w stosunku do  tego obiektu. – W tej chwili trwają prace projektowe. Przygotowujemy koncepcję modernizacji i staramy się w funduszach na kolejne lata uwzględnić ten element. Liczymy na oszczędności w tym programie drogowym, a także chcielibyśmy sięgnąć po środki unijne z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Także myślę, że w przyszłym roku będziemy w stanie przedstawić precyzyjnie informacje o czasie i charakterze naszej interwencji w tym miejscu.

Założenia projektu przebudowy ul. Brzezińskiej

Projekt zakłada dostosowanie parametrów drogi wojewódzkiej do klasy G (mocna podbudowa o podwyższonym tonażu), na odcinku 2,2 km, od świateł przy ul. Żwirki i Wigury do okolic ul. Naftowej. Zgod­nie z opracowaniem szerokość ul. Brzezińskiej ma zostać uregulowana do 7 metrów (szerokość ul. 11 Listopada). Nastąpi poprawa geome­trii skrzyżowań z drogami bocznymi, w celu zapewnienia łatwiejszego wjazdu. Wzdłuż całej ulicy przebudowane zo­staną chodniki oraz wybudowany nowy ciąg pieszo-rowerowy, który w perspektywie przyszłych lat będzie da­wał możliwość przedłużenia ścieżki ro­werowej przez ul. Naftową w kierunku Lisowic i zalewu na Rochnie. Jednym słowem, z centrum miasta bę­dziemy mogli dojechać do zielonych terenów rekreacyjnych nad rzeką Mro­gą. Pojawi się również odwodnienie ulicy, liczne zatoki autobusowe oraz parkingowe (na wysokości sklepu SPAR ). Skrzyżowanie z ul. Żwirki i Wigury wyposażone zostanie w nową sygnalizację świetlną oraz o wydzielony pas do skręcania w lewo. Największą innowacją całej inwestycji będzie jednak pojawienie się ronda na skrzyżowaniu z ul. Piotrkowską,  czyli przy samym skręcie na Brzeziny. Jako ciekawostkę dodajmy, że w zasa­dzie będzie to skrzyżowanie ul. Brze­zińskiej z ul. Brzezińską, bowiem for­malnie ul. Piotrkowska zaczyna się dopiero od skrętu w ul. Słowackiego.

Na całej długości przebudowywanej ulicy, począwszy od wjazdu do miasta na wysokości ul. Naftowej,  po­środku jezdni zlokalizowane zostaną wysepki i lekkie odgięcia od toru jazdy, uspokajające ruch w terenie zabudowanym. Zarząd Dróg Wojewódzkich jako zarządca drogi, mocno nalegał na to rozwiązanie, traktując mechanizm spo­walniania ruchu, jako niezwykle ważny elementy zachowania bezpieczeństwa na drodze. Chodzi tu przede wszystkim o zastopowanie ciężarówek zmierzają­cych z dużą prędkością w kierunku strefy ekonomicznej. Wysepki szczególnie poprawią bezpieczeństwo również na skrzyżowaniu z ul. Zagajnikową, przy której znajduje się Zespół Szkół nr 1.

Całkowita wartość powyższej inwestycji to 17,6 mln zł. Zostanie ona w całości sfinansowana ze środków województwa łódzkiego. Wkład Gminy Koluszki to 50 tys. zł., które przeznaczone zostało na opracowanie dokumentacji projektowej. W połowie listopada 2017 r. planowany jest końcowy odbiór prac budowlanych. Na czas remontu na ul. Brzezińskiej obowiązywał będzie ruch wahadłowy ze światłami. Nie będzie wprowadzony oficjalny objazd, ale władze miasta zdają sobie sprawę z tego, że miejscowi kierowcy będą objeżdżać modernizowaną drogę kierując się ulicami: 3 Maja, Polną i Naftową. Na tych odcinkach należy zatem spodziewać się zwiększenia natężenia ruchu.

image_pdfimage_print