Prace na „opalówce”

Drogowcy szykują się do przebudowy ul. Zagajnikowej w Różycy. Planuje się, że do połowy marca zostaną wycięte drzewa oraz rozpocznie się przestawianie ogrodzeń. Pracami zostanie objęte aż 147 nieruchomości wzdłuż drogi.
Przypomnijmy, że wykup części działek pod poszerzenie drogi, odbywał się w drodze tzw. specustawy, czyli przejmowania z mocy prawa gruntów od prywatnych właścicieli na rzecz samorządu za odpowiednim odszkodowaniem.
Główne prace budowlane będą trwały przez cały 2016 r. Tak długi termin wykonania inwestycji związany jest z tym, że „opalówka” ulegnie kompleksowej przebudowie, a w zasadzie zostanie wybudowana od nowa. Jezdnia na całej długości od ul. Piotrkowskiej w Różycy do ul. Głównej w Kaletniku zyska nową podbudowę, oraz zostanie poszerzona do 6 metrów. Na odcinku gęściej zabudowanym pojawią się obustronne chodniki. W końcowej części od strony Kaletnika chodnik będzie przebiegał po jednej stronie. Chodniki będą dwumetrowej szerokości i zostaną przystosowane również do ruchu rowerowego. Wzdłuż drogi pojawi się nowe oświetlenie uliczne i przystanki autobusowe. Wybudowana zostanie także kanalizacja sanitarna oraz stosowne odwodnienie drogi.

image_pdfimage_print