Prace drogowe w ul. Polnej

Gotowa jest już dokumentacja projektowa do przebudowy ul. Polnej na odcinku od ul. Próchnika do ul. 3 Maja. W związku ze skoordynowaniem prac z przebudową ul. Brzezińskiej, wybrany wykonawca w pierwszej kolejności wybuduje oświetlenie uliczne. Wraz z ul. Polną oświetlenie dodatkowo zostanie również zamontowane przy ul. Nasiennej, a także przy nieoświetlonej część ul. 3 Maja (w kierunku ul. Krańcowej). Kolejny etap prac związany będzie z wymianą wodociągów. Będzie to bardzo ważny element przebudowy, ponieważ w ul. Polnej przebiega główna magistrala wodna miasta. Prace związane z budową oświetlenia oraz wymianą wodociągu rozpoczną się w drugiej połowie roku. Samo odtworzenie nawierzchni w ul. Polnej nastąpi jednak dopiero wraz z zakończeniem remontu ul. Brzezińskiej. Do tego czasu ul. Polna będzie bowiem pełniła funkcję nieoficjalnej drogi objazdowej.

image_pdfimage_print