Prace drogowe w centrum Koluszek

Trwają zaawansowane prace budowlane w ul. Odlewniczej, Pięknej, Żelaznej i Budowlanych w Koluszkach. Ze względu na różnorodność wykonywanych prac, to największy pod kątem skomplikowania, plac budowy w naszym mieście. W ulicach powstaje sieć deszczowa, wymieniana jest sieć gazowa, energetyczna i telekomunikacyjna. Obecnie prace trwają jeszcze pod ziemią, ale już z początkiem sierpnia, w ul. Pięknej (odcinek od marketu Biedronka do ul. Budowlanych), rozpocznie się utwardzanie drogi oraz budowa nawierzchni asfaltowej i chodników. Mieszkańcy zyskają zatem dojazd do swoich posesji. Na całkowite zakończenie prac na tym odcinku trzeba będzie poczekać jednak co najmniej miesiąc. Za kolejne dwa-trzy tygodnie, drogowcy budowę nawierzchni rozpoczną na ul. Odlewniczej. Wszystkie prace budowlane w osiedlu Warszawskim będą prowadzone do listopada.

Dodajmy, że w ramach przebudowy powyższych dróg, kanał deszczowy odprowadzający wodę z tej części miasta, zostanie pociągnięty do oczyszczalni ścieków w Słotwinach, przechodząc przez tereny za odlewnią w Koluszkach. W ubiegłym tygodniu rozpoczęło się przeciskanie kanału deszczowego pod ul. 11 Listopada. Przy Urzędzie Miejskim widać wykopy, w których znajdą się komory sterownicze.

Równolegle z pracami w os. Budowlanych, toczy się budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Ludowa, Kościuszki, Targowa i Rynek. Po ukończeniu prac podziemnych, rozpocznie się odtwarzanie nawierzchni asfaltowej. W ulicach Kościuszki, Targowa i Ludowa zostanie ona odtworzona na całej szerokości jezdni. Natomiast ul. Rynek, ze względu na to, że została przewidziana do dalszej przebudowy w ramach modernizacji rynku, zostanie uzupełniona asfaltem jedynie na zerwanym fragmencie. By nie tamować ruchu, na części dróg nie wprowadzono objazdów, a jedynie zawężenia jezdni. Samochodami można zatem przejeżdżać pomiędzy ciężkim sprzętem. Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Prace drogowe potrwają do zimy.

image_pdfimage_print