„Poznakowski Band” zagrał mocno na Podwieczorku w Bibliotece Miejskiej w Koluszkach