Powstanie Muzeum Koluszek

Na ten moment czekaliśmy dosyć długo. Nie tylko członkowie istniejącego już od kilku lat Stowarzyszenia „Historia Koluszek”, w imieniu którego piszę te słowa, lecz także, w co nie wątpię, jako wyraziciel pragnienia wielu mieszkańców naszego miasta. W dniu 4 października 2016 roku burmistrz podjął decyzję o powołaniu do istnienia Komitetu do spraw powstania „Muzeum Koluszek”.  Miało to miejsce podczas spotkania, które odbyło się w Urzędzie Miejskim , w którym udział wziął burmistrz Waldemar Chałat, jego zastępca Krystyna Lewandowska, doradca burmistrza do spraw inwestycji i rozwoju gospodarczego Gminy Koluszki Mateusz Karwowski, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Ewa Oleksiak, Honorowy Obywatel Koluszek  Kazimierz Zawadzki, przewodnicząca Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury oraz Spraw Młodzieży Rady Miejskiej Maria Markowska – Kurc, członkowie Stowarzyszenia „Historia Koluszek” Adrian Kut, Damian Polny, Mateusz Jaśkiewicz oraz Marcin Francikowski z Referatu Oświaty, Edukacji i Informacji Urzędu Miejskiego w Koluszkach.

Temat muzeum  „dojrzewał” długo. Przed kilku laty, 1 sierpnia  2012 swoją działalność zainaugurowała witryna  www.historiakoluszek.pl, będąca muzeum internetowym Koluszek. Przed dwoma laty administratorzy tej strony powołali do życia stowarzyszenie historyczne o tej samej nazwie. Celem grupy jest archiwizowanie zdjęć, dokumentów a także przedmiotów o wartości historycznej ważnych dla dziejów naszej miejscowości. Obecnie, po wielu staraniach, powstanie takiego muzeum stało się możliwe. Jego lokalizacja nie jest jeszcze znana. Musimy uzbroić się także w cierpliwość z datą jego otwarcia. Członkowie Komitetu powstania Muzeum chcieliby, aby placówka nie była salką wypełnioną gablotami. – Chcemy stworzyć muzeum z prawdziwego zdarzenia i tak nowoczesne, aby każdy, kto nas odwiedzi, chciał tu wrócić – powiedział Waldemar Chałat – burmistrz Koluszek

W muzeum główny nacisk ma być położony na ostatnie półtorawiecze. Będą zatem sale prezentujące historię kolei w Koluszkach, cenne pamiątki naszych mieszkańców, związanych zawodowo z pracą na PKP. W  koluszkowskim muzeum znajdować się będzie ekspozycja wojenna, zarówno z okresu I jak i II wojny światowej, a także z 20-lecia międzywojennego i z czasów PRL. W Muzeum Koluszek swoje miejsce znajdzie także ekspozycja prezentująca  wieloletnią obecność na koluszkowskiej ziemi społeczności żydowskiej, która w przededniu wybuchu II wojny światowej liczyła 30% całej populacji Koluszek. Dzieje naszego miasta to  także kościół i miejscowa ludność katolicka. Ważną częścią muzeum będzie sala dotycząca okupacji niemieckiej i ruchu oporu. Mają to być główne, ale nie jedyne ekspozycje koluszkowskiego muzeum, w którym, obok innych ważnych informacji, mają znaleźć się i te dotyczące naszych pra-dziejów i ukształtowania geologicznego dzisiejszych Koluszek. Ciekawostką jest pomysł, aby w placówce znajdowała się duża sala, w której będą mogły odbywać się różnego rodzaju spotkania z ciekawymi ludźmi czy czasowe wystawy artystyczne lub kameralne koncerty muzyki dawnej.

Nie ma na ten moment pełnego obrazu tej nowej placówki, która, czego wszyscy sobie życzą, uatrakcyjni naszą miejscowość wobec przyjeżdżających czy przejeżdżających podróżnych.                      -Chcielibyśmy, aby nasza placówka była zaopatrzona w nowoczesne systemy informacji- mówi burmistrz. Gdy przypomnieć sobie Muzeum Powstania Warszawskiego albo Muzeum Podziemia Rynku w Krakowie, to „ślinka cieknie” i chciałoby się, aby coś podobnego było w Koluszkach. Czy będą na to środki i możliwości, zobaczymy.

Gdy zapytałem młodych ze Stowarzyszenia „Historia Koluszek”, czy mają swego „kandydata” na patrona muzeum, odparli że nie. Nie wiadomo zresztą, czy jest to konieczne. -Może nasze muzeum zostanie po prostu poświęcone pamięci wszystkich mieszkańców Koluszek, którzy żyli przed nami?- zastanawiają się członkowie historycznego stowarzyszenia. Machina powstania muzeum w Koluszkach ruszyła.

Zespół roboczy do spraw powstania placówki  będzie się odtąd regularnie spotykał, aby omawiać kolejne etapy prac nad stworzeniem muzeum.

-Jedno z naszych największych marzeń właśnie zaczyna się spełniać, a realna możliwość powstania muzeum nareszcie pojawiła się na horyzoncie. Jest to rzecz niezbędna, aby dzieje miasta i jego mieszkańców zostały zachowane dla przyszłych pokoleń jako bezcenne dziedzictwo i powód do wielkiej dumy- stwierdził Mateusz Jaśkiewicz ze Stowarzyszenia „Historia Koluszek”.

– Dużym wyzwaniem jest zbieranie materiałów archiwalnych. Wielu mieszkańców już się z nami podzieliło swoimi zbiorami, a pragniemy dotrzeć do wszystkich. Poszukujemy zdjęć przedstawiających Koluszki, dokumentów, map, opowieści, rzeczy użytku codziennego, umundurowania i wszystkiego co ma związek z Koluszkami. W przypadku zdjęć i dokumentów, nie trzeba się z nimi rozstawać, możemy dojechać i u kogoś zeskanować materiały na miejscu – powiedział  Adrian Kut ze Stowarzyszenia „Historia Koluszek”.

Zwracamy się do mieszkańców z gorącym apelem o przekazywanie zdjęć i dokumentów lub ich kopii, a także innych cennych dla historii Koluszek przedmiotów, które zostaną następnie eksponatami muzeum. Archiwalia te zostaną skatalogowane. Osoby, które chciałyby je przekazać proszone są o osobisty kontakt z redakcją „Tygodnia w Koluszkach” lub pod numerem telefonu 44 725-67-18. Razem stwórzmy izbę pamięci naszych przodków.

image_pdfimage_print