Powstało 8 km ścieżek rowerowych

Wraz z ukończeniem przebudowy drogi powiatowej Wierzchy – Długie – Stefanów – Redzeń, naszej gminie przybyło 8 km ścieżek rowerowych. Ścieżki prowadzą wzdłuż całej zmodernizowanej trasy drogowej. Jedynym nieukończonym odcinkiem ścieżki rowerowej, jest fragment na wysokości przejazdu kolejowego, który przez las wiedzie do Regien. Odcinek ten zostanie uzupełniony w przyszłym roku, gdy PKP przekaże powyższy teren gminie.

Kolejne inwestycje

Warto dodać, że Gmina Koluszki jest już także na finiszu pozyskania kolejnych środków na budowę jeszcze efektowniejszej trasy rowerowej. Ścieżka ma zaczynać się przy ul. 11 Listopada za Urzędem, i ciągnąć się śladem dawnego toru kolejowego, który przechodzi przez drogę powiatową i kieruje się w stronę lasu. Tam ścieżka odbijać będzie w kierunku Redzenia Starego i dotrze wzdłuż tej miejscowości do wybudowanej ścieżki rowerowej Wierzchy-Redzeń. Co więcej, by trasa rowerowa szczególnie zapadła turystom w pamięć, jej nawierzchnia ma być wymalowana i ułożona w ten sposób, by imitować tor kolejowy. Łączna długość projektowanej trasy rowerowej to 7,6 km, z czego 5 km ścieżki biec będzie po dawnym torze kolejowym.

Zasady poruszania się

Przypominamy jednocześnie, że obecność ścieżek rowerowych to nie tylko korzyści, ale i obowiązki. Pamiętajmy o kilku podstawowych zasadach. Po pierwsze, jeżeli wzdłuż drogi zgodnie z kierunkiem jazdy istnieje ścieżka rowerowa, osoby korzystające z roweru mają obowiązek poruszania się po ścieżce, a nie po jezdni. Po drugie, ścieżka rowerowa musi być stale udostępniona rowerzystom. A zatem istnieje bezwzględny zakaz parkowania na niej samochodów. I to bez względu na to, czy ścieżka rowerowa znajduje się w mieście, czy na terenie wiejskim. Jeżeli obok ścieżki rowerowej zlokalizowany jest chodnik, piesi mają zakaz poruszania się drogą dla jednośladów. Pieszy może chodzić po ścieżce rowerowej wyłącznie w sytuacji, gdy „nie ma chodnika ani pobocza, albo jeśli nie da się z nich korzystać” (art. 11 ust. 4 ustawy prawo o ruchu drogowym). Dodajmy jednocześnie, że pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.

image_pdfimage_print