Powraca temat wiaduktu i obwodnicy Koluszek

W związku z potężnymi pracami modernizacyjnymi na drogach wojewódzkich w Gminie Koluszki (przypomnijmy że latem rozpocznie się przebudowa ul. Brzezińskiej, istnieje również duże prawdopodobieństwo że jeszcze w tym roku wymieniona zostanie nakładka na ul. Partyzantów wraz z odtworzeniem chodników), podczas minionej sesji Rady Miejskiej w Koluszkach radni pytali o kwestię budowy nowego wiaduktu.

Zdaniem burmistrza Koluszek doraźny remont wiaduktu, który został wykonany w ubiegłym roku ma zapewnić przejezdność na 5 lat. Należy zatem się spodziewać, że mniej więcej po tym okresie Zarząd Dróg Wojewódzkich przystąpi do rozbiórki i budowy nowego obiektu. W kwestii zapewnienia należytego przejazdu na czas budowy, burmistrz Koluszek poinformował, że prowadzone są rozmowy z władzami PKP, by ruch pojazdów nie był puszczany tylko jednym przejazdem przez Felicjanów, gdyż takie rozwiązanie sparaliżowałoby całe miasto.

W kontekście powyższego tematu radny Widuliński pytał również, czy prowadzi się jakieś prawne działania zmierzające do budowy obwodnicy Koluszek. – Może powinniśmy powołać wspólny zespół, który działałby w tym temacie, by wyprowadzić ruch z centrum Koluszek – stwierdził radny.

Odpowiedzi udziel burmistrz Koluszek Waldemar Chałat: – Według mojej wiedzy, nie są prowadzone żadne prace w tym zakresie. Zresztą decyzja o przebudowie ul. Brzezińskiej, budowie wiaduktu, jaki i planowanej modernizacji ul. Partyzantów, w mojej opinii jest ściśle związana z rezygnacją z inwestycji, jaką jest obwodnica Koluszek. Spotkania z Zarządem Dróg Wojewódzkich w poprzedniej kadencji jednoznacznie dawały mi do zrozumienia, że województwo patrzy na tę inwestycję jako na zadanie nierealne do zrealizowania. Sam koszt obwodnicy byłby porównywalny z rocznym budżetem województwa na inwestycje drogowe. A województwo ma do utrzymania ponad tysiąc kilometrów dróg. Nie chcę oceniać czy decyzja Zarządu Dróg Wojewódzkich jest słuszna czy nie, ona po prostu taka jest. Tak dano mi do zrozumienia.

image_pdfimage_print