Pomoc nocna i świąteczna już nie w Koluszkach

W związku ze zmianami w organizacji służby zdrowia i wprowadzeniem ustawy o tzw. sieci szpitali, przypominamy, że od 1 października wchodzą duże zmiany w świadczeniu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Do tej pory mieszkańcy naszej gminy w dni powszednie po godz. 18.00 oraz w weekendy, po tego rodzaju pomoc udawali się do przychodni MED-KOL przy ul. Przejazd 6 lub Przychodni Zdrowie w Andrespolu. Od października pacjenci, którzy zachorują w nocy lub w święta, będą szukali pomocy medycznej w szpitalach. Dla mieszkańców naszej gminy wydelegowaną do tego celu placówką będzie szpital w Brzezinach.

Pamiętajmy jednocześnie, że każda placówka udzieli nam na miejscu pomocy nocnej i świątecznej bez względu na nasz adres zamieszkania. Rejonizacja będzie obowiązywała tylko przy zamawianiu wizyt do domu.

Punkt nocnej opieki w GOZ w Andrespolu kończy umowę z ŁOW NFZ i opiekę nad pacjentami w dniu 1 października o godz. 8 rano. Nowe punkty nocnej i świątecznej pomocy medycznej będą realizować świadczenia od niedzieli 1 października, od godz. 8.00.

Gmina Koluszki – Szpital Specjalistyczny Brzeziny, Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Brzezinach, ul. M. Skłodowskie-Curie 6,  tel. 46 874 20 11.

Przypominamy:
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.
W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.
Dyżurujący lekarz udziela porad:
•    w warunkach ambulatoryjnych,
•    w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
•    telefonicznie.
Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:
•    nagłego zachorowania;
•    nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
•    gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.
image_pdfimage_print