Pomnik pomordowanych obywateli Koluszek


Lokalizacja:
Zlokalizowany na placu przy dworcu PKS przy skrzyżowaniu
ul. Brzezińskiej i 3-go Maja

Pomnik pomordowanych obywateli Miasta i Gminy Koluszki przez hitlerowców (1939-1945). Pomnik ma kształt fragmentu muru (obozu koncentracyjnego?) z symbolicznym drutem kolczastym na szczycie, na pomniku dwie tablice, przed pomnikiem waza na kwiaty, pomnik na podmurówce z kostki, całość otoczona metalowymi palikami i łańcuchem oraz rzędem tui. Tekst I tablicy: „Pamięci poległych i pomordowanych przez hitlerowskich oprawców obywateli miasta i gminy Koluszki w latach 1939–1945”; tekst II tablicy wymienia 98 nazwisk poległych i pomordowanych wraz z nazwami miejscowości skąd pochodzili.