Podsumowanie projektu w świetlicy w Redzeniu


W czwartek 10 listopada w Świetlicy Wiejskiej w Redzeniu Starym odbyło się spotkanie integracyjne mieszkańców. Było ono uwieńczeniem realizowanego projektu “Integracja Sołectwa Stary Redzeń”. W jego trakcie  przedstawiona została multimedialna prezentacja dotycząca walorów historycznych, przyrodniczych i kulturowych Starego Redzenia i okolic. Był to także czas na zaprezentowanie znanych lokalnych utworów przez amatorski zespół śpiewaczy „Zygmuntowiacy”. Dopełnienie imprezy stanowił poczęstunek złożony między innymi z potraw tradycyjnych i regionalnych.  Dzięki założeniom projektu i pozyskanym w ten sposób funduszom  w wysokości 5 tys. zł, świetlica wiejska doposażona została w sprzęt niezbędny do organizowania podobnych imprez także w przyszłości. Wydarzenie swoją obecnością uświetnili przedstawiciele lokalnych władz samorządowych.