Pociąg do przyrody


Niedzielny wypad całą rodziną na rower? Czemu nie. Gmina Koluszki projektuje właśnie ciekawą ścieżkę rowerową, dla osób które wysoce cenią sobie komfort podróży. Ścieżka ma zaczynać się przy ul. 11 Listopada za Urzędem, i ciągnąć się śladem dawnego toru kolejowego, który przechodzi przez drogę powiatową i kieruje się w stronę lasu. Tam ścieżka odbijać będzie w kierunku Redzenia Starego i dotrze wzdłuż tej miejscowości do ścieżki rowerowej, która powstaje właśnie w ramach przebudowy ciągu dróg Wierzchy-Redzeń. Tym samym powstanie ciekawa pętla rowerowa, przechodząca przez bardzo urozmaicony teren.

Co więcej, by trasa rowerowa szczególnie zapadła turystom w pamięć, jej nawierzchnia ma być wymalowana i ułożona w ten sposób, by imitować tor kolejowy. Poza ciekawym efektem wizualnym, ścieżka nawiązywać będzie zatem do historii i przypominać o dawnym wyglądzie. Łączna długość projektowanej trasy rowerowej to 7,6 km, z czego 5 km ścieżki biec będzie po dawnym torze kolejowym. Szerokość ścieżki przewidziano na 2,5 metra. By zapewnić odpowiedni komfort jazdy, jej nawierzchnia zostanie wykonana z tzw. kostki brukowej bezfazowej, która pozbawiona jest spoin. Wzdłuż całej trasy rozstawione zostaną ławki i kosze, a przy samym wjeździe do lasu ulokowana zostanie altana, w kształcie małej drewnianej stacyjki kolejowej.

Na sfinansowanie powyższej ścieżki rowerowej z omówionymi atrakcjami, Urząd Miejski w Koluszkach planuje pozyskać dofinansowanie unijne w wysokości 85 proc. wartości inwestycji. O tym, czy dotacja zostanie nam przyznana, dowiemy się pod koniec wakacji.

Warto również zaznaczyć, że projektowana trasa połączy się z innym ciekawym leśnym traktem, który stworzyło Nadleśnictwo. Od Redzenia Starego do Węgrzynowic prowadzi bowiem ścieżka, którą Lasy Państwowe wyłożyły tłuczniem. Warto zapuścić się w te okolice, bowiem trasa prowadzi nas do pięknego rezerwatu przyrody nad rzeką Rawką.