Petycje


Wszelkie petycje skierowane do Rady Miejskiej w Koluszkach znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koluszkach. Po kliknięciu na poniższy napis, system automatycznie przekieruje na stronę.

PETYCJE