Październik i listopad – pełen atrakcyjnych wycieczek zawodowych dla uczniów Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2.

Technikum nr 2 w Koluszkach od dawna  kształci w wyspecjalizowanych kierunkach zawodowych, które cieszą się dużym zainteresowaniem pracodawców. Celem naszych działań jest dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, ale także zapoznanie uczniów z  ogólnokrajowymi i lokalnymi pracodawcami poprzez  wycieczki  edukacyjne o charakterze  zawodowym.

         Firma „Superdrob SA” objęła patronatem klasy technikum mechatronicznego.  W październiku młodzież po raz kolejny była  na wycieczce w zakładzie  produkcyjnym w Łodzi,  na miejscu zapoznała się z nowoczesnymi technologiami sterowania liniami produkcyjnymi stosowanymi w przedsiębiorstwie tego typu. W ramach podjętej współpracy rozpocznie się także realizacja projektu  unijnego, podczas którego młodzież technikum  będzie miała dodatkowe zajęcia w ramach kursów zawodowych – poszerzających kwalifikacje zawodowe, ponadto uczniowie będą objęci płatnymi  stażami w zakładzie, doposażona zostanie również baza dydaktyczna szkoły. Kontynuowane będzie odbywanie praktyk przez uczniów w zakładzie „Superdrob SA” (również w nowo budowanym zakładzie w Koluszkach) , a także stworzony zostanie system stypendialny dla najlepszych uczniów.

W celach edukacyjnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jako jeden z największych pracodawców w naszym kraju udostępnił uczniom naszej szkoły swoje najnowocześniejsze obiekty  tj. nowo otwierany dworzec Łódź Fabryczna i LCS Skierniewice.

       Uczniowie klas logistycznych i mechatronicznych  mieli okazję zwiedzić (dwukrotnie jeszcze przed otwarciem) nowy trzypoziomowy dworzec , jeden z największych w Europie –  Łódź Fabryczna. Mogli zobaczyć nowoczesne systemy informacji wizualnej, systemy sterowania i zabezpieczeń, wszelkie ułatwienia dla podróżnych, w tym niepełnosprawnych. Dworzec zaskakuje rozmachem i wysokim poziomem technicznych rozwiązań.

          W Lokalnym Centrum Sterowania w Skierniewicach  uczniowie mogli zobaczyć, jak obecnie prowadzony i nadzorowany za pomocą systemów komputerowych jest ruch na stacji i w jaki sposób zdalnie obsługiwane i obserwowane są przejazdy kolejowe. W ramach LCS działają system zdalnego sterowania ruchem kolejowym oraz system przekazywania informacji o pociągach , jak również łączności z dróżnikami na przejazdach obsługiwanych z miejsca.

         Ponadto uczniowie klas trzecich (teleinformatycy i mechatronicy) mogli dowiedzieć  się, jak działa system GSM – R , czyli Globalny System Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej, dedykowany kolei system bezprzewodowej łączności, bazujący na standardzie telefonii komórkowej GSM, który został udoskonalony i dostosowany do specyfiki pracy związanej z eksploatacją i utrzymaniem infrastruktury kolejowej oraz zarządzaniem ruchem pociągów. System zapewnia m.in. łączność głosową między pracownikami odpowiadającymi za bezpieczeństwo i płynność ruchu – dyżurnymi, dyspozytorami, maszynistami czy obsługą techniczną. Służy do przekazywania informacji do lokomotyw np. o maksymalnej dozwolonej prędkości na danym odcinku czy o położeniu innych pociągów na trasie, system ten pozwala  łączyć się z konkretnymi maszynistami i dyżurnymi ruchu.

Wybór odpowiedniej szkoły średniej jest niezwykle ważny dla młodego człowieka, ma zapewnić  dobre wykształcenie,  a w konsekwencji łatwe znalezienie pracy po jej skończeniu lub odpowiednie przygotowanie na wyższą uczelnię techniczną. Szkołą  ponadgimnazjalną na terenie Koluszek, która proponuje naukę w ciekawych i dających perspektywy zawodach, jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 mieszczący się przy ulicy Budowlanych 8.

image_pdfimage_print