Otwarcie boiska w Różycy

Dnia 20 marca 2015 roku w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Różycy miało miejsce ważne sportowe wydarzenie, a mianowicie uroczyste otwarcie, po gruntownym remoncie i modernizacji, szkolnego boiska – „Naszego boiska”. Płyta boiska została pokryta sztuczną nawierzchnią, wymieniono bramki, kosze do koszykówki, zainstalowano piłkochwyty. Całość prezentuje się niezwykle efektownie i dobrze służy podnoszeniu sprawności fizycznej przez uczniów szkoły.

Na uroczystość zostali zaproszeni goście w osobach: Burmistrza Koluszek – Waldemara Chałata, z-cy Burmistrza – Krystyny Lewandowskiej, Starosty Powiatu Łódzkiego Wschodniego – Andrzeja Opali, a ponadto Księdza Dziekana – Krzysztofa Nowaka, Księdza Proboszcza Parafii Kaletnik – Pawła Malinowskiego, radnych Gminy Koluszki, dyrektorów placówek oświatowych
i jednostek samorządowych. Powitała przybyłych gości Dyrektor Szkoły, Aneta Mrówka. Następnie głos zabrała Barbara Sokołowska, która przedstawiła historię powstania boiska podkreślając rolę Magdaleny Wilkanowskiej, nauczycielki wf-u, ówczesnego dyrektora szkoły Feliksa Bińkowskiego i późniejszej dyrektor, Jadwigi Piry i samych uczniów, którzy zdobywali środki zbierając makulaturę.

Po zakończeniu przemówienia na scenę wkroczyła dziewczęca grupa taneczna, która zaprezentowała kilka efektownych układów tanecznych. Choreografię i występ dziewcząt przygotowała Marta Lewandowska. Uczniowie klasy szóstej pod okiem Barbary Kukulskiej-Sokołowskiej i Anny Kołodziejczyk przedstawili program artystyczny o tematyce sportowej.

Następnie goście i uczniowie wyszli na boisko, gdzie została przecięta przez pana Burmistrza, Ks. Proboszcza, Dyrektor i Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego wstęga. Uczniowie złożyli ślubowanie o właściwym korzystaniu z boiska. Potwierdzeniem oficjalnego otwarcia boiska było oddanie strzałów do bramki w wykonaniu Burmistrza, Starosty, Dyrektora, Księdza Proboszcza i wielu innych chętnych gości. Społeczność szkolna wyraziła swoją wdzięczność poprzez wypuszczenie w powietrze kilkudziesięciu kolorowych balonów.

Dyrektor szkoły serdecznie dziękuje władzom Gminy za wsparcie finansowe umożliwiające przygotowanie uroczystości, Księdzu Proboszczowi za poświęcenie boiska, paniom: B. Kukulskiej-Sokołowskiej, A. Kołodziejczyk, M. Lewandowskiej oraz Kindze Lubaniak za działania organizacyjne i przygotowanie części artystycznej.

Na przebudowę boiska Urząd Miejski pozyskał blisko 150 tys. zł dofinansowania (80 proc. wartości zadania).

image_pdfimage_print