Otrzymaliśmy dofinansowanie na wymianę pieców węglowych


Gmina Koluszki pozyskała 241 tys. zł na dotacje w celu wymiany pieców węglowych na gazowe lub bardziej ekologiczne. Wszyscy chętni, którzy złożyli wnioski ubiegając się o dotację, otrzymają pieniądze. Dofinansowanie ma wynieść do 40 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Koszty kwalifikowane obejmą m.in. takie elementy jak: wykonanie projektów, zakup i montaż urządzeń grzewczych, demontaż starych urządzeń, koszty wykonania przyłączy i instalacji gazowych, czy budowa lub modernizacja węzła cieplnego. W najbliższych miesiącach przewidziana jest druga edycja projektu. O szczegółach będziemy informować w kolejnych wydaniach „Tygodnia w Koluszkach”.