Osiedle Warszawskie najlepsze w spartakiadzie sołectw i osiedli

W samo południe, w pięknych słonecznych promieniach na boisku OSiR odbyła się 5. Spartakiada Sołectw i Osiedli Mieszkaniowych, którą zorganizował i przeprowadził LKS Koluszki. Celem imprezy było zintegrowanie mieszkańców Gminy, nawiązanie przyjacielskich kontaktów, wspólna zabawa rodziców i dzieci, wyłonienie najlepszej drużyny piątej spartakiady.

Do pierwszej dyscypliny sportowej piłki nożnej zgłosiło się 7 drużyn. Zwyciężyło osiedle Czarneckiego pokonując w finale sołectwo Katarzynów- Zygmuntów. Trzeba nadmienić, iż w zwycięskiej drużynie wystąpił radny Piotr Stefańczyk, a w pokonanej sołtys Jarosław Kłosiński. Trzecie miejsce przypadło sołectwu Felicjanów, które w walce o trzecie miejsce pokonało sołectwo Przanowice.

Po emocjonujących rozgrywkach piłkarskich, rozpoczęły się zmagania w rzucie lotką do tarczy i grą w kręgle. W rzutkach wystąpiło 58 zawodników w 4. kategoriach wiekowych, zwyciężali: do lat 10 – Marcelina Gralewska osiedle Natolin i Patryk Klimowski osiedle Warszawskie, 11-13 lat Anna Kabat osiedle Warszawskie i Dawid Pietrzak osiedle Czarneckiego, 14 lat i starsi Ewa Mielczarek osiedle Natolin i Szymon Miller osiedle Czarneckiego. W kręglach uczestniczyło 39 zawodników zwyciężali: w kategorii do lat 10 Julita Freliga sołectwo Katarzynów- Zygmuntów i Filip Garbarski osiedle Czarneckiego, 11-13 lat Anna Kabat i Mikołaj Pietrzyk osiedle Warszawskie 14 lat i starsi Joanna Garbarska osiedle Czarneckiego i Mateusz Pietrzyk osiedle Warszawskie. Po konkurencjach indywidualnych do rywalizacji przystąpiły 3-osobowe rodziny, mając do pokonania kilkanaście przeszkód: dziecko slalom z piłką nożną, mama – kozłowanie piłką koszykową, tata, slalom z oponami samochodowymi. Najlepszy czas uzyskała rodzina Pietrzaków osiedle Czarneckiego w składzie: Dawid, Marta, Piotr; drugie miejsce rodzinka Kacprzaków osiedle Warszawskie w składzie: Marzenka, Alicja, Jan; trzecie rodzina Garbarscy osiedle Czarneckiego w składzie: Filip, Joanna, Tomasz. W przeciąganiu liną I miejsce zajęło sołectwo Przanowice w składzie: Violetta Filipiak, Łukasz Nawrocki, Sebastian Filipiak, II miejsce osiedle Czarneckiego: Joanna Garbarska, Piotr Pietrzak, Tomasz Garbarski, III miejsce osiedle Warszawskie: Anna Kabat, Hubert Grzejszczyk, Mateusz Pietrzyk.

W klasyfikacji generalnej sklasyfikowano 9 zespołów: 6 osiedli mieszkaniowych i 3 sołectwa.

I miejsce tak jak w roku ubiegłym zdobyło Osiedle Warszawskie 314 pkt, otrzymując puchar burmistrza Waldemara Chałata i 3 piłki. II miejsce również jak w ub. roku zdobyło Osiedle Czarneckiego 260 pkt otrzymując puchar przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Szostak i 2 piłki. III miejsce Sołectwo Przanowice 220 pkt. puchar z-cy burmistrza Krystyny Lewandowskiej, nagroda 2 piłki. IV miejsce jak w r ub. Sołectwo Katarzynów- Zygmuntów 128 pkt, V miejsce Osiedle Głowackiego 90,5 pkt., VI miejsce Sołectwo Felicjanów 75,5 pkt.

Wszyscy uczestnicy otrzymali napoje i słodycze, najlepsi medale wręczane przez działaczy LKS Koluszki: Joannę Jeżynę, Piotra Mroza, Krzysztofa Dobrogoszcza, Mirosława Leśniewicza i sędziego głównego Antoniego Tomczyka. Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za wspaniałą zabawę, Urzędowi Miejskiemu za współfinansowanie spartakiady i OSiR owi za udostępnieni boisk i szatni.

 

 

 

image_pdfimage_print